Пандемијата со Ковид 19 го забрза пренасочувањето кон подигитален свет и предизвика промени во однесувањето на онлјан купувачите, што веројатно ќе имаат трајни ефекти.
Пандемијата на Ковид 19 засекогаш го смени однесувањето на купувачите преку Интернет, покажува Истражувањето спроведено на околу 3.700 потрошувачи во девет економии во развој и развиени економии.
Истражувањето, насловено како „Ковид 19 и електронската трговија“, испитува како пандемијата го сменила начинот на кој потрошувачите ја користат е-трговијата и дигиталните решенија. Во Истражувањето се опфатени Бразил, Кина, Германија, Италија, Република Кореја, Руската Федерација, Јужна Африка, Швајцарија и Турција.
По пандемијата, повеќе од половина од испитаниците во истражувањето изјавиле дека сега почесто купуваат преку Интернет и повеќе се потпираат на Интернет за новости, информации поврзани со здравјето и дигитална забава.

Потрошувачите во растечките економии направиле најголема промена кон купување преку Интернет, покажува истражувањето.

„Пандемијата на Ковид 19 ги забрза промените кон подигитален свет. Промените што ги правиме сега ќе имаат трајни ефекти бидејќи светската економија почнува да се опоравува“, вели генералниот секретар на УНКТАД ,Мухиса Китуи.
Тој вели дека забрзувањето на купувањето преку Интернет на глобално ниво ја нагласува итноста да се осигури дека сите земји можат да ги искористат можностите што ги нуди дигитализацијата.

Набавките преку Интернет растат, но потрошувачката паѓа

Анкетата спроведена од УНКТАД и Здружението за е-трговија на Netcomm Suisse, во соработка со Информативниот центар за (NIC.br) и Инвеон, покажува дека набавките преку Интернет се зголемени за 6% до 10 % поени во повеќето категории производи.
Најголеми добитници се ИКТ / електроника, градинарство / направи сам производите, фармацевтски производи, образование, мебел / производи за домаќинство и категории козметика / лична нега.

Сепак, просечното месечно трошење на Интернет по купувач значително опаднало. Потрошувачите и во земјите во развој и во развиените економии одложиле поголеми расходи, при што оние во економиите во развој се фокусираат повеќе на основните производи.
Туризмот и патувањата се сектори кои претрпеа најсилен пад, со пад на просечното трошење на интернет по купувач за 75%.

Зголемувањето на купувањето преку Интернет за време на Ковид 19 се разликува меѓу земјите, со најсилен пораст забележан во Кина и Турција и најслаб во Швајцарија и Германија, каде што повеќе луѓе веќе користеа е-трговија.


Анкетата покажа дека жените и луѓето со високо образование ги зголемуваат своите купувања преку Интернет повеќе од другите. Луѓето на возраст од 25 до 44 години забележале посилно зголемување во споредба со помладите.
Исто така, според одговорите на истражувањето, малите трговци во Кина биле најопремени да ги продаваат своите производи преку Интернет, а оние во Јужна Африка биле најмалку подготвени.
„Компаниите кои ја ставаат е-трговијата во срцето на нивните деловни стратегии се подготвени за ерата по Ковид 19 “, рече Јоми Кастро, основач и извршен директор на „Инвеон“.
„Постои огромна можност за индустриите кои сè уште се навикнати на физички шопинг, како што се FMCG, потрошувачка стока и фармацевтски производи.
„Во светот по Ковид , неспоредливиот раст на е-трговијата ќе ги наруши националните и меѓународните рамки на малопродажба“, рече Карло Терени, претседател на Здружението за е-трговија на Нетком Свис.
„Ова е причината зошто креаторите на политиките треба да усвојат конкретни мерки за олеснување на усвојувањето на е-трговија меѓу малите и средни претпријатија, да создадат специјализирани базени за таленти и да привлечат меѓународни инвеститори во е-трговија.

Промените се тука за да останат

Резултатите од истражувањето сугерираат дека промените во активностите на Интернет веројатно ќе ја надминат пандемијата Ковид 19 и ќе останат засекогаш.
Повеќето испитаници, особено оние во Кина и Турција, изјавиле дека ќе продолжат да купуваат преку Интернет и да се фокусираат на основните производи во иднина.
Тие исто така би продолжиле да патуваат повеќе локално, што укажува на трајно влијание врз меѓународниот туризам.

Извор: UNCTAD