Photo: Reuters

Во текот на следните 10 години, Африка, Блискиот Исток, Кина, Југоисточна Азија, Западна Азија и Латинска Америка ќе играат клучна улога во поттикнувањето на глобалната трговија преку зголемување на побарувачката за храна.

Ова се наведува во извештајот на американското Министерство за земјоделство (USDA).

Кина најверојатно ќе остане најголемиот увозник на земјоделски производи во следната деценија. Значително зголемување на увозот се очекува кај маслодајните семиња, додека увозот на жито најверојатно ќе стагнира или ќе се намали.

Кина најверојатно ќе остане најголемиот увозник на земјоделски производи во следната деценија. Значително зголемување на увозот се очекува кај маслодајните семиња, додека увозот на жито најверојатно ќе стагнира или ќе се намали.

Аналитичарите веруваат дека Кина ќе ја задржи својата позиција како водечки увозник на соја во светот со удел од 62,4% до 2033/34 година.

Побарувачката од Кина ќе придонесе за континуиран раст на меѓународната трговија со соја во следните 10 години, што ќе доведе до зголемување на вкупниот глобален увоз на соја за 44,8 милиони тони (+25,3%) на 221,6 милиони тони, според USDA.

Годишниот увоз на жито во Кина се предвидува да достигне 44,2 милиони тони до 2033/34 година (+3,4 милиони тони), иако оваа бројка ќе биде далеку под историскиот максимум од 50,5 милиони тони постигнат во 2020/21 година.

Дополнително, според прогнозите за 2033/34 година, Кина како најголем увозник во светот ќе откупи 26 милиони тони пченка. Растот на побарувачката за добиточна храна во Кина се очекува да го надмине домашното производство на пченка. За да се задоволат потребите за добиточна храна, кинескиот увоз значително ќе се зголеми до 2033/34 година, на 9,1 милиони тони и 8,6 милиони тони соодветно.

Кина ќе остане најголемиот увозник на јачмен во светот (8,6 милиони тони во 2033/34 година), што сепак ќе биде под врвот од 12 милиони тони постигнат во 2020/21 година, но уделот на Кина во глобалните набавки на оваа земјоделска култура што беше 28,3% во 2024/25 година, ќе се намали на 25,9% до 2033/34 година, велат аналитичарите на USDA.

Се предвидува и увозот на пченица во Кина постепено да се намалува од 10,7 милиони тони на 9,7 милиони тони до 2033/34 година поради претпочитањето на владата да го развие производството на прехранбени житарки и да користи големи залихи.

Извор: Tridge