Македонија 27 извозник на грозје во светот, трет во регионот

Со извоз на свежо гројзе во вредност од 15,2 милиони долари во 2018 година Македонија е 27 најголем извозник во светот.
Статистичките податоци, пак, покажуваат дека во првите 11 месеци од 2019 година биле извезено свежо грозје во вредност од 13,8 милиони долари.

Македонското свежо грозје лани се извезувало на 28 пазари, но само на четири пазари имаме остварено извоз поголем од еден милион долари. Најголем извозен пазар за македонското свежо грозје лани била Србија со извоз од 5,7 милион долари. Втор најголем пазар била Босна и Херцеговина каде лани сме имале извоз од 1,1 милион долари, следува Црна Гора со извоз од 1,09 милиони долари и Русија со извезено грозје во вредност од 1, 02 милиони долари. Потоа следат Албанија, Косово, Австрија, Латвија, Романија и Полска.

Македонија е трет најголем извозник на грозје во регионот. Најголем извозник на грозје од регионот е Грција која во 2018 година извезла грозје во вредност од 110 милиони долари и која е 15 најголем извозник во светот. Следи Словенија која со извоз на грозје од 34,2 милиони долари е 22-ри најголем извозник во светот.

Гледано по земји, најголем извозник на грозје во светот е Чиле со извоз во вредност од 1,2 милијарди долари, втора е Холандија со извоз од 984,4 милиони долари, трети се САД со извоз од 926 милиони долари, следат Италија, Перу, Кина, Јужна Африка и Шпанија.

Европската унија е најголем извозник на грозје, која во 2018 година извезла грозје во вредност од 2,6 милијарди долари или околу 30% од вкупниот светски извоз на грозје. Следат Латинска Америка со 23,8% учество во вкупниот извоз и Азија со учество од 20,3%.