Вкупниот извоз на Македонија во првите десет месеци годинава изнесува 5,36 милијарди евра и дури 81% или 4,33 милијарди евра бил насочен кон 28-те земји членки на Европската унија (ЕУ). Македонскиот извоз во ЕУ во овој период е зголемен за 9,1%

Македонскиот извоз во земјите од Западен Балкан во десетте месеци годинава растел повеќе  со стапка од 16,8%. Но, само мал дел или 11,5 % од вкупниот извоз или вкупно 614 милиони евра се остварени во земјите од Западен Балкан

Дури 80% од македонскиот извоз се прави на 10 пазари.

Најзначаен извозен пазар е Германија, каде во првите десет месеци годинава се извезени производи во вредност од 2,59 милијарди евра или 48,3% од вкупниот извоз. Забавувањето на германската економија барем засега не го погдува сериозно македонскиот извоз и статистиката покажува дека извозот во Германија во првите десет месеци годинава е за 15,7% поголем во споредба о истиот период лани.

Бугарија е втор најголем извозен пазар каде македонските компании во првите десет месеци годинава продале стоки во вредност од 267,6 милиони евра.

Продажбите на косовскиот пазар во периодот од јануари до октомври годинава достигнаа 248,5 милиони евра, што го прави трет најголем пазар. Извозот на Косово бележи раст од 34,6%.

Српскиот пазар е исто така еден од најважните извознин пазари за македонските компании. Извозот во Србија во првите десет месеци е зголемен за 11% и во октомври достигна вредност од 210,3 милиони евра, што го прави четврт најголем извозен пазар.

Следи Белгија каде во првите десет месеци годинава сме извезле стоки во вредност од 169 милиони евра и тој бележи пад од 9,1% во споредба со истиот период лани.

Италија е шести најголем пазар за македонските компании на кои во првите десет месеци годинава се извезени стоки вредни 150 милиони евра, или за 2,8% помалку отколку лани.

Со извоз од 147 милиони евра грчкиот пазар е седми најголем извозен пазар. Извозот во Грција за десетте месеци годинава е намален за 9,1%.

Голем раст на извозот од дури 47,4% има во Унгарија која е осми најголем извозен пазар, каде во првите десет месеци се извезени стоки во вредност од 137 милиони евра.

Деветти по големина извозен пазар е Романија, каде се извезени 137 милиони евра за десетте месеци од 2019 година, а Велика Британија каде е реализиран извоз од 123 милиони евра е 10-ти најголем извозен пазар.

Најголем раст на извозот годинава се бележи во Кина каде во периодот јануари до октомври се извезени 120 милиони евра, што е за 174,4 % повеќе од лани.