Се уште е рано за исчезнувањето на готовината, но затоа порастот на дигиталните плаќања, ќе доведе до изумирање на пластичните картички, покажува истражувањето на германската Дојче Банк посветено на иднината на плаќањата.

Истражувањето зазема спротивен став од популарната претпоставка дека деновите на новчаниците и монетите се одбројани и предвидува дека парите ќе се користат уште децении заради длабоко вкоренетата доверба во неговата вредност, посебно во неизвесни периоди.

„Кога луѓето разговараат за иднината на плаќањата, тие имаат тенденција да го предвидат крајот на готовина“, се вели во истражувањето. „Нашето мислење е различно. Не само што мислиме дека кешот ќе постои уште долго време, туку сметаме дека транзицијата кон дигитални плаќања има потенцијал да направи ништо помалку од повторно воспоставување на урамнотежената глобална економска моќ “, се вели во студијата.

Во текот на следната деценија дигиталните плаќања ќе растат со бавно темпо, што ќе доведе до „изумирање на пластичната картичка“, бидејќи мобилните плаќања веќе опфаќаат две петтини од вкупните плаќања направени во американските продавници.

Сличен раст се очекува и во другите развиени земји. Сепак, различни земји ќе доживеат различни нивоа на намалување на готовината и пластични картички.

За предвидување на иднината, аналитичарите ја разгледуваат и Кина, каде што вредноста на плаќањата преку Интернет е еднаква на три четвртини од БДП, што е скоро двојно повеќе од неговиот удел во 2012 година.
Денес, нешто помалку од половина од купувањата во продавниците во Кина се прави по пат на дигитален паричник, што е над нивото на развиените пазари.

Дојче Банк има позитивна прогноза и кон потенцијалот на дигиталните валути, истакнувајќи дека растот на корисниците на blockchain паричници ќе продолжи да го одразува бројот на корисници на Интернет, а до крајот на деценијата ќе има 200 милиони такви корисници, што е двојно повеќе од сега.

„Ова ќе ги поттикне  владите, банките, корпорациите и давателите на плаќања кои ќе имаат корист од дигитализацијата на плаќањата“, се вели во студијата.