Косовските царини го намалија увозот од Србија и БиХ од 530 милиони евра на само шест милиони

Увозот од Србија и Босна и Херцеговина во Косово минатата 2019 година е намален од 530 милиони евра на само шест милиони, пад кој се должи на воведувањето на увозните царини од 100% од страна на косовските власти во ноември 2018 година.

Податоците на косовските институции покажуваат дека во истиот период значително е зголемен увозот од Албанија, но и од Македонија, Италија и Германија.

Податоците од Царината на косово покажуваат дека вредноста на годишниот увоз на производи од Србија, пред воведувањето на царината изнесуваше околу 450 милиони евра, а од Босна и Херцеговина околу 85 милиони евра. Една година по воведувањето на царините, увозот од Србија и БиХ во Косово е намален за 99%, односно увозот од двете земји во овој период изнесувал само шест милиони евра.

Косовските власти ја воведоа царината од 100% кон Србија и БиХ со образложение дека на тој начин ќе ги зајакнат домашното производство, економијата и државноста, но и како заштита на националните интереси на Косово заради агресивната кампања на Србија против Косово на меѓународен план.