Повиците за помалку интегриран свет изразени со појавата на пандемијата на коронавирус ќе доведе до губење на приходите и просперитетот.
Ова е заклучокот од неодамнешната студија на германскиот Ifo Институт насловена „Враќањето на глобализацијата преку враќање на производството во Германија во поголеми размери, не би било решение за тековната криза“, вели Лисандра Флач, директор на Ifo Центарот за меѓународна економија.
„Можеме да покажеме дека ако сега ги вратиме тековите на глобализацијата, економските последици од KОВИД-19 би биле само маргинално помали“, додава Флач.
Во Германија, национализацијата и враќањето на производството би имало огромни негативни последици за економската сила на земјата.
„Во свет каде трошоците за тргување се повисоки за 100 процентни поени кај сите трговски партнери, шокот од КОВИД-19 “би можел да доведе до 7,4 % намалување на реалниот доход“, објаснува Марина Штајнџер, коавтор на студијата.
„Во помалку интегриран свет, нашето економско производство (БДП) веќе ќе биде на многу пониско ниво“, продолжува Флеч. Според пресметките на Институтот Ifo, KОВИД-19 го намали БДП на Германија на ниво на 2013 година.
Во помалку глобализиран свет, сегашното ниво на БДП би можело да се спореди со оној од 1996 година.

Точно е дека шокот од Kовид 19 влијае повеќе на глобализираните земји отколку на затворените економии; сепак, глобализацијата веќе ги крена екномиите на државите вклучени на ниво што никогаш не би го достигнале без создавање на вредност низ целиот свет.

„Кризата влијае на различните сектори многу нерамномерно. Во процент, производството е најтешко погодено, особено автомобилскиот и фармацевтскиот сектор “, вели Штајнџер.„Можеме да покажеме дека ако сега ги вратиме тековите на глобализацијата, економските последици од Ковид 19 би биле само маргинално помали“, додава Флач.

Прекините во производството предиззвикани од Ковид 19 и мерките за борба против пандемијата се пренесуваат низ многу земји преку глобални синџири на снабдување.
Глобалната пандемија доведува до пад на реалниот германски приход. Сепак, национализацијата и обновувањето на производството во Германија ќе доведат до значително поголеми загуби на приходи. Ренационализацијата на производството нема да им помогне и да ги заштити економиите од пандемијата, туку, напротив, ќе доведе до пад на реалните доходи.