Вредноста на извозот на замрзнато овошје се зголеми на 6,7 милијарди долари во 2021 година, што е досегашен врв и веројатно ќе продолжи да се зголемува и во следните години. Вредноста на извозот на замрзнато овошје во последните 14 години се зголемувала со просечна стапка од 4,1%.

Испорачаните, пак, количини на замрзнато овошје во странство во 2021 година се зголемиле за 2,3%, на 2,9 милиони тони, што е зголемување дванаесетта година по ред.
Вкупниот извоз на замрзнато овошје во периодот од 2007 до 2021 година во обем се зголемувал со просечна годишна стапка од +4,1% во последните четиринаесет години.
Стапката на раст била најголема во 2011 година кога извозот вредносно се зголемил за 33% на годишно ниво.

Во 2021 година, Полска (381 илјади тони), проследена со Србија (214 илјади тони), Мексико (182 илјади тони), Чиле (175 илјади тони), Канада (166 илјади тони) и Кина (139 илјади тони) биле најголеми извозници на замрзнато овошје. Овие шест земји заедно сочинуваат 44% од вкупниот волумен. Следниве извозници – Холандија (128 илјади тони), Египет (122 илјади тони), Перу (110 илјади тони), САД (109 илјади тони), Белгија (93 илјади тони), Мароко (91 илјади тони) и Белорусија (71 илјади тони) – заедно оствариле до 25% од вкупниот извоз.
Во однос на вредноста, Полска (722 милиони долари), Србија (681 милиони долари) и Чиле (494 милиони долари) се земјите со највисоко ниво на извоз во 2021 година и тие заедно сочинуваат 28% од вкупниот извоз .
После нив, следуваат Канада, Мексико, Холандија, САД, Белгија, Египет, Перу, Кина, Мароко и Белорусија, кои заедно сочинуваат дополнителни 38%.
Египет забележал највисока стапка на раст на вредноста на извозот, во однос на главните земји извозници во периодот 2007-2021 година, додека испораките за другите светски лидери забележаа поскромни темпо на раст.

Извозни цени по земја

Во 2021 година, просечната извозна цена на замрзнато овошје изнесувала 2.331 американски долари по тон, што е зголемување за 15% во однос на претходната година. Во периодот од 2007 до 2021 година цените се зголемени со просечна годишна стапка од +1,7%.
Има значителни разлики во просечните цени меѓу главните земји извозници. Во 2021 година, земја со највисока цена беше Србија (3.181 долари по тон), додека Мароко (1.337 долари по тон) беше меѓу најниските.
Од 2007 до 2021 година, најзабележителната стапка на раст во однос на цените ја постигна Египет, додека другите светски лидери забележаа поскромни темпо на раст.

Кои се најголеми увозници на замрзнато овошје?

Во 2021 година, купувањата во странство на замрзнато овошје се зголемија за 5,8% до 3 милиони тони, зголемувајќи се дванаесетта година по ред . Генерално, вкупниот увоз има забележителен раст од 2007 до 2021 година: неговиот волумен се зголемил со просечна годишна стапка од +4,3% во последните четиринаесет години.
Во однос на вредноста, увозот на замрзнато овошје вртоглаво се искачи на 7,1 милијарди долари во 2021 година. Севкупно, вкупниот увоз укажа на зголемена експанзија од 2007 до 2021 година: неговата вредност се зголеми со просечна годишна стапка од +4,3% во последните четиринаесет години.

Во 2021 година, САД (610.000 тони), следена од Германија (375.000 тони), Франција (195.000 тони), Холандија (181.000 тони), Канада (163.000 тони) и Белгија (138.000 тони) биле главните увозници на замрзнато овошје. Тие заедно создаваат 56% од вкупниот волумен.

Полска (129 илјади тони), Русија (128 илјади тони), ОК (92 илјади тони), Кина (89 илјади тони), Јапонија (86 илјади тони), Австрија (74 илјади тони) и Италија (58 илјади тони) имаат релативно мал дел од вкупниот увоз .
Во однос на вредноста, САД (1,4 милијарди долари), Германија (808 милиони долари) и Франција (499 милиони долари) се земјите со највисоки нивоа на увоз во 2021 година, кои заедно сочинуваат 38% од глобалните набавки.
Кина, Канада, Холандија, Белгија, Полска, Јапонија, Обединетото Кралство, Австрија, Италија и Русија заедно сочинуваат дополнителни 39%.

Кина забележа највисоки стапки на раст во однос на вредноста на увозот, во однос на главните земји увозници во периодот 2007-2021 година, додека купувањата за другите светски лидери забележаа поскромни темпо на раст.

Во 2021 година, просечната увозна цена на замрзнато овошје изнесувала 2.359 долари по тон, со зголемување од 13% во однос на претходната година. Цените значително се разликуваа во зависност од земјата на дестинација; земја со највисока цена беше Кина (4.231 долари по тон), додека Русија (1.108 долари по тон) беше меѓу најниските. Од 2007 до 2021 година, најзабележителната стапка на раст во однос на цените ја постигна Кина, додека другите земји имаа поскромни темпо на раст.

Извор: Index Box Platform