Короната и роботизацијата загрозуваат над 50 милиони работни места во Европската унија

Околу 53 милиони работни места во Европската унија ќе бидат роботизирани до 2030 година, што би можело да се забрза поради пандемијата на корона вирус. Заради тоа, повеќе од 20% од работната сила ќе бидат приморани да се здобијат со нови вештини и преквалификациии, покажаа резултатите од истражувањето на глобалниот институт McKinsey за иднината на работата во Европа и влијанието на Kовид-19 и автоматизацијата врз вработеноста во ЕУ.

Во извештајот се наведува дека скоро 59 милиони луѓе во ЕУ, или 26% од вкупниот број на вработени, би можеле nна краток рок да се соочат со економски последици од рестриктивни мерки, како намалување на работното време и платите, или привремено или трајно прекинување на работниот однос.

Кризата со „Ковид-19“ има силно влијание врз пазарите на труд во ЕУ, но пандемијата не е единствената причина за промена и обликување на иднината на работата во Европа.

Работните места што се загрозени како резултат на пандемијата , како и автоматизацијата, се разликуваат по сектори, но најголем број работни места кои се под ризик се во три области – трговија, производство и угостителство.
Бројот на работоспособно население во Европа ќе се намали за околу 13,5 милиони, или околу 4% до крајот на деценијата, а падот ќе биде особено изразен во Германија со околу четири милиони и Италија со околу 2,5 милиони помалку работници.

Автоматизацијата и замрзнувањето на одредени економски активности, кои ќе се одвиваат со различна брзина, ќе доведат до намалување на бројот на работни места и забрзување на процесот на создавање нови професии.

Ковид-19 би можел, од една страна, да го забрза преминот на работната сила на нови работни места за кои се потребни различни вештини, а од друга страна, кризата со вирусот може да ги продлабочи разликите меѓу повеќе и помалку образовани работници, но и меѓу земјите на ЕУ.
Во Извештајот се наведува дека околу 50% од Европејците живеат во стабилни економии кои привлекуваат нови жители, дека европските области што сочинуваат дом на околу 30% од Европејците се соочуваат со опаѓање на работоспособното население заради имиграцијата или стареењето, а останатите 20 % имаат динамичен раст и најголем БДП по глава на жител.