ММФ очекува пад на македонскиот извоз од 5,5% годинава и раст од 13,5% за следната година

ММФ предвидува дека македонската економија годинава ќе има пад од 4%, што е намалување за 7,5 процентни поени во споредба со проценката од јануари 2020 година. Но, ММФ прогнозира опоравување на македонската економија во 2021 година кога се очекува раст од 7%, а во 2022 година се предвидува економијата да расте со стапка од 4,5%.

Проценките на ММФ прогнозираат пад на извозот од 5,5 % и пад на увозот од 2,8%. За 2021 година, пак, се очекува извозот да порасне за 13,5%, а 11,3%. Во периодот од 2022 година до 2025 година експертите на ММФ очекуваат македонскиот извоз годишно да расте со стапки помеѓу 8% до 9,7%, додека увозот да расте помалку со стапки од 6,5% до 8,2%.

Падот на БДП се должи на намалување на домашната и надворешната побарувачка. Се очекува да се намали приватната потрошувачка, како и прибатните инвестиции како последица на намалените приходи и зголемената невработеност, како и намалените трошења заради преземените мерки за ограничување на ширењето на Ковид 19.

ММФ предвидува пад на извозот, со оглед на стопирањето на производството на европската автомобилска индустрија од која во најголема мера зависи македонскиот извоз.

ММФ очекува и влошување на фискалната позиција на земјата.

“Мерките на ограничување нагло ќе ги намали профитите на компаниите, вработеноста и потрошувачката, создавајќи значителен недостаток во приходите во буџетот. Во исто време, трошењата за здравство, за невработени и социјална заштита најверојатно ќе бидат повисоки од оние планираните во буџетот. Покрај тоа, властите презедоа мерки за поддршка на економската активност. Како резултат на тоа, ММФ очекува буџетскиот дефицит да се зголеми на 6,5% од БДП во 2020 година, а потоа да се намали на околу 3% во 2021 година”, ce вели во Извештајот на ММФ.

Недостатокот на надворешно финансирање, помалите дознаки од странство и намалените странски директни инвестиции ќе ги намалат девизните резерви на земјата, прогнозира ММФ.

ММФ истакнува дека властите преземале пакет за поддршка на ликвидноста на компаниите и заштита на работните места во износ од 0,2% од БДП.
Од ММФ препорачуваат дека фискалната поддршка треба да биде привремена и добро таргетирана.

Со оглед на потребите за инфаструктура на земјата, ММФ советува кратњето на капиталните расходи од буџетот да биде привремено, а приоритет треба да остане зголемувањето на капацитетот на здравствениот систем.

ММФ констатира дека се значително зголемени ризиците поврзани со економските и финансиските ефекти од кризата со Ковид 19 заради неизвесноста поврзана со траењето и ширењето на пандемијата во светот и во земјата.

Основното сценарио на ММФ предвидува постепено олабавување на мерките во втората половина од 2020 година што ќе овозможи заживување на растот. Во ова сценарио, јавниот долг на државата е одржлив и се очекува да се стабилизира на 55% од БДП на среден рок, што е под ризичното ниво од 70% од БДП.

“Пролонгирањето на мерките или поголемо ширење на Ковид 19 може да ја втурне земјата во подлабока и подолготрајна рецесија.  Претстојните избори можат да ја поттикнат неизвесноста. Од друга страна, договореното започнување на преговорите за пристапување кон ЕУ може да обезбеди зголемување на довербата, дополнително финансирање од ЕУ и обновен стимул на реформите во следните години”, се вели во Извештајот на ММФ.