Зошто е Алкалоид тоа што е: 180 милиони евра продажби, 65% од извоз и раст на профитот, инвестициите и вработувањата

Најголемата фармацевтска компанија Алкалоид објави дека во изминатата 2019 година остварила вкупни консолидирани приходи од продажба во износ од 11,1 милијарда денари или 180 милиони евра, што е зголемување од 13% во споредба со претходната година.

Од вкупните приходи од продажба на Алкалоид, дури 65% или 117 милиони евра се од извоз и продажба на странски пазари, кои бележат годишен раст од 17%.
Околу 35% од приходите од продажба на Алкалоид или 63 милиони евра се продажби на домашниот пазар, кои лани се зголемени за 8%.

Најголем пазар за производите на Алкалоид лани биле земјите од Југоистична Европа, каде се остварени приходи од прдажба во износ од околу 59 милиони евра или 33% од вкупните приходи од продажба на компанијата. Околу 20% од приходите од продажба се остваруваат во западноевропските земји, околу 9% во Русија и 3% во други земји како САД и Турција.

Од Алкалоид информаираат дека најголем пораст кај извозните пазари минатата година е остварен во САД каде имале раст од 115%, Русија со раст од 91%, Германија раст од 57%, Велика Британија со раст од 56%, Романија раст од 42%, Украина раст од 35%, Бугарија раст од 16%, Косово раст од 16%, Црна Гора раст од 9%, Србија раст од 7%, Словенија раст од 7%, Хрватска 5% итн

Најголем дел од приходите од продажба на Алкалоид или 86% се прават со продажба на лекови и фармацевтски производи. OТЦ препаратите учествуваат со 22%, кардиолошките препарати со 15%, Антибиотиците со 15%, Невролошките препарати кои заземаат 13% учество од вкупните консолидирани продажби.
Следи секторот Козметика кој учествува со 8% во продажбите, секторот Билкарство со 4% и секторот Хемија со учество од 2%.

Консолидираната нето добивка за минатата година на Алкалоид изнесува 1,1 милијарда евра или 16,5 милиони евра и бележи годишен раст од 18%.

При тоа, минатата година Алкалоид инвестирал и 17,8 милиони евра во основни средства, реализирал 218 нови вработувања и поделил 272 денари нето дивиденда на секој акционер во компанијата. Исто така, од компанијата информираат дека минатата година е одобрена исплата на регрес за годишен одмор во висина од 24.938 денари. Во август лани донесена е и одлука за зголемување на платите, со што просечната исплатена нето плата за декември достигнала 46.686 денари или околу 760 евра.

Во 2019 година Алкалоид започнаа со инвестиции во нови производни одделенија што ќе се простираат на површина од 7.000 м² и кои се изведуваат во согласност со строгите барања за Добра производствена практика (GMP).

default

“Ова ќе овозможи зголемување на капацитетите за производство за најмалку 50%, односно од сегашниот капацитет од речиси 2 милијарди таблети и капсули годишно, на повеќе од 3 милијарди парчиња цврсти фармацевтски форми”, велат од Алкалоид.

Компанијата на крајот на 2019 година имала 1.620 вработени во земјата и 492 вработени во подружниците и претставништвата надвор од земјата.

Групацијата Алкалоид има две подружници во Македонија, како и 16 подружници и 2 претставништва во странство, односно во Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Швајцарија, Бугарија, Турција, Украина, Русија и САД.

Бизнис планот за 2020 година донесен со одлука на Управниот Одбор на Алкалоид АД Скопје на седницата одржана на 27.12.2019 година предвидува инвестирање на околу 14% од консолидираните приходи од продажби во материјални и нематеријални средства, раст од најмалку 7% на консолидираните продажби во однос на 2019 година, како и раст од најмалку 7% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на проекциите за 2019 година.