Прирачник за извоз на софтвер и ИКТ услуги

Во изминатите години софтверската индустрија стана еден од
најдинамичните сектори на економијата во Република Северна
Македонија.
Развојот на софтвер претставува двигател за развој, иновации
и конкурентност. Всушност, софтверот е клучна технологија во економија
базирана на знаење и иновации и затоа игра клучна улога во процесот
на трансформација и економски развој на една земја.
Како странските
компании и компаниите во земјава ја препознаа стратешката важност на
настапот на странски пазари, а со тоа и извозот на софтвер и ИКТ услуги.
Со оглед на тоа што компаниите во Република Северна Македонија гледаат на
странските пазари како нов потенцијален сегмент за развој на својот бизнис
и зголемување на приходите, извозот на софтвер и ИКТ услуги претставува
активност кон која се стреми секоја компанија.

Масит со поддршка на УСАИД неодамна издаде и посебен Прирачник за извоз на софтвер и ИКТ услуги, кој целосно можете да го преземете на следните линкови:

– Прирачник за извоз на софтвер и ИКТ услуги