Централната банка на Албанија одлучи да ја зголеми својата основна каматна стапка на 3% од 2,75% во обид да го олесни враќањето на инфлацијата до целта, рече гувернерот Гент Сејко.

Централната банка ја зголеми и каматната стапка на средствата за кредитирање преку ноќ на 4% од 3,75%, како и стапката на депозитите преку ноќ на 2% од 1,75%,.

„Надзорниот совет смета дека оваа одлука е неопходна за да се гарантира стабилно враќање на инфлацијата до целта, во разумен временски хоризонт со прилично ниски долгорочни трошоци за албанската економија“, рече Сејко.

Годишната инфлација во Албанија во првите два месеци од 2022 година беше повисока од очекуваната и изнесуваше 7,2% и 7,1% во јануари и февруари, соодветно, се вели во соопштението.

За споредба македонската Народна Банка пред неколку дена ја зголеми каматната стапка на 5,5% во обид да ја намали инфлацијата која во февруари изнесуваше 16,7% во февруари, односно 17,1% во јануари.

Континуираните инфлациски притисоци претставуваат фактор на ризик за стабилноста на цените и економскиот раст, заклучи гувернерот.

Централната банка на Албанија оценува дека економскиот раст ќе остане на позитивна територија, додека инфлацијата постепено ќе се намалува кон целта во текот на следната година.

Централната банка ја зголеми својата каматна стапка пет пати во 2022 година – во март, јули, август, октомври и ноември.

Извор: Seenews