По одличните резултати, Алкалоид ќе исплати нето дивиденда од 324 денари по акција, 19% поголема од лани

Фармацевтската компанија Алкалоид по успешните резултати  остварени минатата година ќе им подели на акционерите нето двиденда од 324 денари за акција, која е за 19% поголема од лани.

Оваа одлука е донесена од страна на Управниот одбор на компанијата, а треба да се потврди на акционерското собрание кое е закажано за 6 април. Последе ден за тргување со акциите на Алкалоид со право на дивиденда е 21 април 2020 година, а исплатата на дивидендата ќе започне од 20 мај 2020 година.

Изминатата година е една од најуспешните години во работењето Алкалоид во која компанијата имаше раст на приходите од продажба, извозот, профитот, инвестициите, вработувањата и платите на вработените.

Алкалоид изминатата 2019 година ја завши со вкупни консолидирани приходи од продажба во износ 180 милиони евра, што е зголемување од 13% во споредба со претходната година.

Од вкупните приходи од продажба на Алкалоид, дури 65% или 117 милиони евра се од извоз и продажба на странски пазари, кои бележат годишен раст од 17%.
Околу 35% од приходите од продажба на Алкалоид или 63 милиони евра се продажби на домашниот пазар, кои лани се зголемени за 8%.

Консолидираната нето добивка за минатата година на Алкалоид изнесува 1,1 милијарда евра или 16,5 милиони евра и бележи годишен раст од 18%.

При тоа, минатата година Алкалоид инвестирал и 17,8 милиони евра во основни средства, реализирал 218 нови вработувања и поделил 272 денари нето дивиденда на секој акционер во компанијата. Исто така, од компанијата информираат дека минатата година е одобрена исплата на регрес за годишен одмор во висина од 24.938 денари. Во август лани донесена е и одлука за зголемување на платите, со што просечната исплатена нето плата за декември достигнала 46.686 денари или околу 760 евра.

Во 2019 година Алкалоид започнаа со инвестиции во нови производни одделенија што ќе се простираат на површина од 7.000 м² и кои се изведуваат во согласност со строгите барања за Добра производствена практика (GMP).

Компанијата на крајот на 2019 година имала 1.620 вработени во земјата и 492 вработени во подружниците и претставништвата надвор од земјата. Само минатата година имаше нови 218 вработувања, а платите на вработените беа зголемени за 5%.