Квалитетното образование и соодветната обука имаат клучна улога во регрутирањето кадар при процесот на вработување. Одговорноста е уште поголема доколку станува збор за кадар од стручните сфери, претенденти за позиции во фармацевтската индустрија, кои е неопходно да бидат соодветно подготвени и обучени за предизвиците и за одговорностите што ги носи овој сегмент.

Во таа насока, Амбасадата на Швајцарија, преку проектот „Образование за вработување“, во партнерство со „Алкалоид“ АД, со Средното медицинско училиште „д-р Панче Караѓозов“ и со Фармацевтскиот факултет при УКИМ, започна со реализација на обука за лабораториски техничари. Обуката ќе се одвива во согласност со стандардната пропишана програма за обука, но теоретскиот дел од 45 часа  ќе биде во целост реализиран виртуелно, на дигиталните платформи за учење, а практичниот дел од 30 часа ќе се одвива во лабораториите на „Алкалоид“ АД.

Проектот „Образование за вработување“ е наменет за обука на кандидати со средна стручна подготовка, на возраст од 18 до 29 години, кои не се во работен однос. Првата група од 18 пријавени кандидати започна со теоретската обука на 16 јуни, а по тој повод беше одржана виртуелна средба на претставниците на партнерските институции, проекти и компании.

„Започнуваме со првата група од 18 кандидати, од вкупно 30 предвидени со проектот, а по завршувањето на вториот круг од обуката, 15 од регрутираните кандидати својата кариера ќе ја започнат во лабораториите на сегментот Фармација во „Алкалоид“, каде што голем дел од работата ќе ја извршуваат самостојно. Во рамките на овој проект, швајцарската интеркооперација „Хелветас“ обезбеди средства во висина од 500.000 денари, а „Алкалоид“ АД Скопје ќе вложи дополнителни 3,7 милиони денари од сопствените ресурси“, истакна Мукаетов. Воедно, тој нагласи дека соработката со професорите од Фармацевтскиот факултет при УКИМ и при СМУГС „д-р Панче Караѓозов“ ќе биде голема додадена вредност во овој процес, заблагодарувајќи им се на професорите за нивната посветеност.

„Проектот ‘Образование за вработување’, преку кој е поддржана оваа активност, е применет од швајцарската развојна организација ‘Хелветас’, Стопанската комора на Македонија и од Македонскиот центар за граѓанско образование, а во фокусот е подобрување на формалното и на неформалното средно стручно образование и обука“, истакна г. Курт Витрих, тим-лидер на проектот.

Професорката Маја Салиу, директорка на Средното медицинско училиште „д-р Панче Караѓозов“, изрази благодарност за вклученоста во реализацијата на обуката, која води до зголемување на шансите за вработување на младите лица, поддржувајќи ја трасираната соработка меѓу креаторите на политиките и пазарот на труд. „На овој начин ги промовираме стручното образование и обука, а социјалниот карактер на оваа соработка е чист пример за нашите заеднички напори за креирање квалитетен стручен кадар подготвен за работа“, истакна директорката Салиу.

Соработката меѓу институциите од високото и од средното образование, со поддршка на компаниите, најверојатно е рецептот за успех. Во таа насока, проф. д-р Светлана Кулеванова, декан на Фармацевтскиот факултет во Скопје, ја истакна клучната улога на стручните обуки во насока на задоволување на барањата на компаниите, особено кога во нивната реализација се вклучени и компании како што е „Алкалоид“, која е лидер во фармацевтската индустрија. „Проектот ‘Образование за вработување’ е првиот проект во кој сме вклучени, а кој се однесува на неформалното образование и се надевам дека ќе вроди со голем успех“, наведе професорката Кулеванова.
Оваа соработка меѓу институциите во иднина ќе се продлабочи и во други сегменти од работењето.

Извор: Стопанска комора на Македонија