Во комуникација со стопанските комори ќе разговараme и за нови предлози и креирање на времени мерки за поддршка на компаниите од различни индустрии како што ќе има потреба.

“Каква сериозност би било од страна на Владата ако не димензионираме мерки за септември и за индустријата која придонесува околу 20% во Бруто домашниот производ( БДП) и која вработува над 25% од вработените лица во земјата, која што е комплетно извозно ориентирана, која создава додадена вредност и која во овој период е многу ранлива бидејќи може да ги изгуби врските со странските компании и со добавувачите. Во тој случај нормално е да и биде потребна поддршка и за тоа има обезбедно средства”, изјави министерката Нина Ангеловска на денешната прес конференција.

Извоз.МК неодамна пишуваше дека големите компании од зоните, од кои претежно, најголем дел се од индустријата за автомобислки делови, доставиле предлог до Владата во кој се бара поддршка за одржување на ликвидноста и задржување на работните места.