Државната статистика ги потврди очекувањата за огромен пад на македонскиот извоз во април како последица на пандемијата на корона вирус.

Денеска објавените податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека по големиот пад на извозот од 26,8% во март, следи уште поголем пад на македонскиот извоз во април од дури 60,3%.

Во април годинава извозот на стоки од земјата изнезувал 211 милиони евра, што е намалување од дури 60,3% во споредба со април минатата година. Во однос, пак, на претходниот месец март, извозот во април се преполовил и бележи пад од 51%.

Ако се гледа, пак, периодот од јануари –април извозот во првите четири месеци изнесувал 1,6 милијарди евра и намалувањето изнесува 21,6% во однос на првите четири месеци минатата година.

Покрај извозот, голем пад во април бележи и увозот, како последица на намалената потрошувачка на домашниот пазар и падот на цените на некои увозни суровини.
Во текот на април се увезени стоки од 373 милиони евра, што е за 50,9% помалку во однос на увозот во април минатата година и за 38,5% помалку во однос на март 2020 година.
Со намалувањето на извозот и на увозот, показателот за покриеноста на увозот со извоз во април падна на рекордно најсниски 56,6%, додека покриеноста на увозот со извозот за првите четири месеци годинава изнесува 70,6%.

Април беше месецот кога на сила беа ограничувањата за спречување на ширењето на пандемијата со Ковид 19, а многу фабрики во земјава, посебно во зоните престанаа со производство откако затворија и многу европски автомобилски компании.

Огромен пад од 86% на извозот од зоните во април

 

Падот на извозот, всушност најмногу се должи на огромниот пад на извозот од зоните.  Според податоците на ИзвозМК извозот од зоните во април е помал за дури 86,09% во споредба со извозот во април минатата година. Падот на извозот, според нашите сознанија, продолжува и во мај, кога извозот во зоните бил намален за 67% во споредба со претходната година.

Ова е цената всушност и на преголемата зависност и концентрација во извозот од само една индустрија и една држава која се случуваше во државата во изминатите две декади, додека во исто време не се преземаше ништо во насока на диверзификација на извозот и зголемувањето на извозното производство во останатите сектори.

Бидејќи компаниите кои работат во индустријата за автомобилски делови во Македонија се интегрирани за германската автомобилска индустрија, проблемите кои ги чувствува сега Германија (каде во април индустриското производство во авто индустријата се намали за над 74%) силно се чувствуваат и врз македонскиот извоз. Индустријата за автомобилски делови во земјава учествува со над 50% во вкупниот извоз и во неа се вработени над 20 илјади лица, а во Германија се пласира над 45% од вкупниот извоз на македонската економија.

Ако се гледа, пак по земји, извозот во првите четири месеци бележи пад во речиси сте најголеми трговски партнери, а најголем пад се белжи на извозот во Германија (-31,8%), Италија (-31,2%), Романија (-34,4%), Белгија (45,9%) на кои најмногу се извезуваат делови за автомобилска индустрија, но и производи од кожарската и чевларската индустрија чиј извоз е најмногу врзан со Италија.

Но, има намалување на вредноста на извозот и во Косово од 22,7%, пред се заради падот на цената на нафтатат.

Извозот во првите четири месеци бележи зголемување само во Холандија и Русија од 54,1% и од 16,6%.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, навлаките за седишта и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел).
Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Извозот на храна во првите четири месеци изнесувал 108 милиони евра и бележи намалување од 5,4% во споредба со истиот период лани.

Извозот на пијалоци и тутун бележи пад од 8,2% и изнесувал 44,7 милиони евра во периодот јануари-април.

Извозот на машини и транспортни уреди во првите четири месеци изнесувал 498 милиони евра и е помал за 28,2%.