Индустријата за преработено овошје и зеленчук во Европа брзо се развива поради промената на преференциите на клиентите, техничките подобрувања и зголемениот акцент на одржливоста.
Во 2022 година, приходите генерирани од преработеното овошје и зеленчук во ЕУ беа во вредност од 2,51 трилиони евра, што ја покажува динамиката и важноста на секторот за економијата на ЕУ.
Потрошувачите се повеќе бараат органска храна без синтетички пестициди и ѓубрива и бараат готови за јадење и лесни за подготовка опции. Производителите развиваат иновативни технологии за пакување и обработка, како што се порции со големина на грицки и пакувања што можат повторно да се затвораат, за да се приспособат на оваа побарувачка.
Од друга страна, одржливоста останува прашање кое ќе биде актуелно во наредните години. Индустријата за храна и пијалаци во ЕУ испушта 85 милиони тони јаглерод диоксид (CO2) годишно, а потрошувачката на енергија игра клучна улога.
Трендовите за растителна храна, исто така, влијае на пазарот бидејќи расте бројот на вегетаријанци и вегани.
Сепак, просечната потрошувачка на овошје и зеленчук во ЕУ се намали на 350 g/ден по глава на жител во 2022 година, 12% под препорачаниот минимум на Светската здравствена организација (СЗО). Иднината на пазарот зависи од иновациите и справувањето со барањата на сè поздраво и еколошки свесно европско население.

Извор: Tridge