Стопанската комора на Северна Македонија во рамките на проектот за Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД) објавува 2 активни повици наменети за консултантски куќи и консултанти.

Целта на повиците е обезбедување на консултантска услуга за техничка поддршка на селектирани компании во насока на зголемување на конкурентноста на македонските компании поддршка во процесот на развивање на нивните извозни капацитети.

  1. ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ПРИ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА И АЛАТКИ
  2. ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ КОМПАНИИ ВО ПРОЦЕС НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ И КОУЧИНГ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ И ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 25.6.2024 година.
Заинтересираните компании треба да аплицираат со пополнување на формуларот прикачен во повикот.
Повеќе информации за проектот можете да прочитате тука.