Хрватската економија порасна за 3,9% во првиот квартал, раст побрз од просекот на ЕУ.
Ова е 13-ти по ред квартал како што расте хрватската економија, но побавен од растот последниот квартал од 2023 година кога растот беше 4,4 %.
Според податоците од Државниот завод за статистика, растот во првиот квартал годинава се должи главно на растот на потрошувачката и инвестициите.

Македонските компании во првите три месеци годинава извезле производи вредни 30 милиони евра, што е раст од 16,5% во споредба со истиот период лани.

Раст на потрошувачката и инвестициите

Според податоците на ДЗС, потрошувачката на домаќинствата, која е најголема компонента на БДП, во последниот квартал пораснала за 6% во однос на истиот период лани, што е побрзо од растот од 5,3 % во претходниот квартал.

Бруто инвестициите во фиксен капитал се зголемени за 10,8% на годишна основа, што е значително повеќе од 6% во претходниот квартал.

Се зголемија и државните трошоци, за 1%, откако во претходниот квартал беа зајакнати за 4,6%.

Истовремено, извозот на стоки е зголемен за 2,9 %, додека извозот на услуги е намален за 8,2 %.

Раст побрз од просекот на ЕУ

Според сезонски приспособените податоци економијата пораснала за 3,9% на годишна основа во првиот квартал, а 1% на квартална основа.

Така, растот на домашната економија е значително побрз во однос на просекот во ЕУ.

Евростат неодамна ја објави првата проценка според која во последниот квартал, според сезонски прилагодените податоци, економијата на ЕУ пораснала за 0,3 отсто во однос на претходниот квартал, додека на годишно ниво пораснала за 0,4 отсто.

Во првиот квартал годинава економијата на еврозоната забележа раст од 0,3 отсто на месечно ниво и 0,4 отсто на годишно ниво.

Економијата на еврозоната, пак, во првиот квартал порасна за 0,3 отсто на месечно и 0,4 отсто на годишна основа.