ГЕРАСИМ КУЈУНЏИЕВ, прв генерален директор на Еуроникел Индустри

Планираме производство за неколку децении и нашата визија ја споделуваме со заинтересираните страни − државните и локалните органи, општеството, колективот и јавноста. Токму заради обемот и вредноста на производството и неговата извозна намена, обемот на инвестициите, бројот на домашни добавувачи и изведувачи кои се постојано ангажирани и чија егзистенција зависи директно од работењето на фабриката, бројот на вработени, што во моментот е речиси 1.000 лица, нескромно ќе заклучам дека Еуроникел е двигател на економските текови на земјата.

Еуроникел Индустри веќе четврта година по ред успешно работи и произведува, со континуиран растечки тренд, а резултат на тоа е и зголемениот извоз во споредба со 2019 година кога бевме четврти најголем извозник во државата, а веќе во 2020 година имаме скок на третото место. Нашиот раст е стимулирачки за нас, но преставува и една од нашите основни цели, постојано зголемување на производството, постојано подобрување на нашите сèвкупни перформанси, кои се во интерес на компанијата, но и на сите засегнати страни.
Имајќи предвид, дека Еуроникел е целосно извозно ориентирана компанија, бенефитот е дотолку поголем за целата држава бидејќи директно се одразува на трговскиот дефицит.

Самите резултати се производ на повеќе фактори: веќе четири години интензивно работиме и инвестираме, а нашиот финален производ, висококвалитетен никел во форма на фероникел, кој го пласираме на европскиот, азискиот и американскиот пазар, придонесува кон градење стабилна меѓународна репутација на компанијата.
Уште еден клучен фактор се нашите вработени, кои со соодветно образование и обука, но и со мотивација, овозможен кариерен напредок, вреднување на личниот учинок и иновативноста, создавање безбедна, стабилна и продуктивна работа средина, всушност се вистинските креатори на напредокот на Еуроникел Индустри.
Ова се клучните елементи кои и покрај многуте турбуленции поради реконструкција на компанијата и нестабилниот пазар, ни овозможија резултати на кои сме горди. 

Имено, металската индустрија по многу нешта е специфична. Во нашиот случај, бидејќи се работи за берзански производ, со често променлива и непредвидлива цена, ние мора да сме подготвени со соoдветни економски и финансиски политики да опстанеме во периодите со ниска цена, за да профитираме и „да ги наполниме резервите“ кога пазарниот еквилибриум ќе се смени. Нас оваа индустрија ни е добро позната, така што серијата одлуки, од моментот да се инвестира во оваа фабрика до денес, ги дадоа очекуваните резултати.
Споредбено, пред превземањето, во 2017 година фабриката имаше произведено 7 илјади тони никел, во 2018 година произведовме 15 илјади тони, во 2019 година достигнавме речиси 18 илјади тони и секако во 2021 година се стремиме кон надминување на оваа цифра.

Во истата насока, во 2019 година имаме вкупно остварен приход во износ од 169,5 милиони евра, којшто веќе во 2020 година се зголеми на 190 милиони евра. Овие приходи се во целост од извоз и носат приливи во странска валута во државата.

Еднакво важен фактор, ако не и најважен за растот на производството се развојните инвестиции. Досега имаме инвестирано над 120 милиони евра, а имаме и амбициозен инвестициски план за следните три години. Над 15 милиони евра беа инвестирани во рестартирање на втората печка, со што значително се зголеми производството на никел и се подобрија процесните перформансите.
Во изминатата ковид година направивме дополнителна инвестиција од 5 милиони евра во реконструкција на сетот лепол-решетка и првата рото-печка, како и дополнителни средства за набавка на нова опрема и други помошни машини.

Само во последните две години инвестиравме 30 милиони евра во процесот на производство. Без инвестиции нема напредок, а светските економски текови се непредвидливи, така што ако не се инвестира во постојано подобрување на процесите, производството ќе биде на граница на исплатливост, со што се доведува во прашање и конкурентноста и опстанокот на компанијата.
При преземањето на фабриката беше очигледно дека веќе подолг период не се направени никакви инвестиции и тоа за нас беше вистински предизвик, како да се доведе фабриката на ниво да се натпреварува на меѓународниот пазар.
Планираме производство за неколку децении и нашата визија ја споделуваме со заинтересираните страни − државните и локалните органи, општеството, колективот и јавноста.

Токму заради обемот и вредноста на производството и неговата извозна намена, обемот на инвестициите, бројот на домашни добавувачи и изведувачи кои се постојано ангажирани и чија егзистенција зависи директно од работењето на фабриката, бројот на вработени, што во моментот е речиси 1.000 лица, нескромно ќе заклучам дека Еуроникел е двигател на економските текови на земјата.

Покрај директниот учинок и придонес на Еуроникел, тука се и нашите две подружници: Нова Инженеринг и Нова Рефрактори, кои исто така нудат добра и услуги, од кои еден добар дел се за извоз и континуирано работат на пробивање нови странски пазари. Нова Инженеринг е компанија која нуди исклучително специфични и специјализирани услуги во машинско-браварскиот сегмент и освен што е сервис на Еуроникел, во своето портфолио брои неколку исклучителни меѓународни проекти.
Нова Рефрактори, пак, произведува огноотпорни материјали на кои во моментов најголем потрошувач сме ние, но се работи на проширување на нивното портфолио, особено на странските пазари.

Сумарно, ќе истакнам дека во изминатите четири години, благодарение на подршката на нашиот инвеститор ГСОЛ, на напорите вложени на сите наши вработени и менаџерскиот тим, во сите сфери кои што се чинители на овој гигант, постигнавме нови производни рекорди, имплементиравме нови и подобрени технолошки, но и деловни  решенија.
Врз таа основа ни растат и амбициите, кои што се реални и коишто веќе се дел од нашите развојни планови.

Текстот е целосно објавен во најновата едиција Топ 100 Извозници.