До крајот на годината треба да заврши проектот вреден 35 милиони евра за изградба на нов терминал за интермодални контејнери на терминалот Јадранска врата, лоциран во рамките на пристаништето Риека.
Станува збор за проект , кој се користи за примање и претовар на конвенционален товар, граѓа и контејнерски товар.
Самата изградба на нов терминал за контејнери не би значело многу без зајакнување на транспортната поврзаност на пристаништето Риека со европските пазари, но овој проект се одвива заедно со стратешки важни интервенции во патната и железничката инфраструктура кон главните пазари што ги опслужува пристаништето Риека.
Активностите на проектот вклучуваат изградба на четири пруги на новиот терминал и област за маневрирање помеѓу пругата и постојниот тунел што го поврзува интермодалниот терминал со железничката станица Риека – Брајдица, продолжување на 4 од постојните 8 пруги на станицата Риека – Брајдица и реконструкција на преостанатите четири, изградба на нова област за маневрирање, телекомуникациски и безбедносни уреди, проширување на постојниот тунел и изградба на нова патека долга 382 метри во тунелот и придружни работи .

Проектот е дел од глобалниот проект за развој на пристаништето Риека, кое претходно беше идентификувано како дел од основниот Медитерански коридор и пристаниште од посебен меѓународен економски интерес за Хрватска.

Пристаништата Риека, Венеција, Трст и Копер настојуваат да ја промовираат рутата на северен Јадран преку соработка во развојот на поморската и железничката инфраструктура, поморските и внатрешните врски и други аспекти на поморскиот и мултимодалниот транспорт со цел да се зголеми конкурентноста на овие пристаништа.

Во исто време, се гради три километри долг поврзувачки пат од клучката Шкуриња на автопатот А7, кој директно ќе ја интегрира новата патна рута Лука Риека (пристаниште во Загреб) – автопатот А7 од Медитеранскиот коридор (Риека-Загреб-Будимпешта) на трансевропската сообраќајна мрежа TEN-T.

Проектот e вреден 68 милиони евра, од кои 58 милиони евра потекнуваат од европски грантови и треба да заврши до средината на 2023 година.

Брзина на сообраќај поголема од 160 км на час треба да се постигне на целата траса од Загреб до државната граница со Унгарија до 2023 година, додека завршувањето на реконструкцијата и модернизацијата на пругата од Загреб до Риека, со воспоставување на двојна пруга на целата траса, се очекува во 2030 година.
Со тоа Риека ќе добие целосно улога на сообраќајна порта на Централна Европа.
Проектот е финансиран од Оперативната програма за конкурентност и кохезија (ОПЦК) и Организацијата за поврзување на Европа (ЦЕФ) на Европската унија.

Извор: SeeBiz