По падот во 2020 година, поради пандемијата на коронавирус, економијата на САД минатата година порасна за 5,7 %, што е најсилен раст од 1984 година.

Американското Министерство за трговија објави податоци за бруто домашниот производ (БДП) за периодот октомври-декември 2021 година, а резултатите покажаа раст од 6,9 % во последниот квартал од минатата година.

Економијата на САД порасна за 5,7% во 2021 година, откако се намали за 3,4% во 2020 година поради епидемијата Ковид-19. Тоа е најсилен раст на американската економија забележан од 1984 година.

Додека епидемијата на Ковид 19 продолжи да влијае на растот на БДП во четвртиот квартал, зголемувањето на случаите на Ковид 19 во овој период предизвика нарушувања во економската активност во некои региони.

Во последниот квартал од минатата година, ефектот на раст на американската економија беше делумно неутрализиран со зголемените инвестиции во приватниот капитал, извозот, расходите за лична потрошувачка и фиксните инвестиции од нерезиденти, со опаѓање на трошоците на федералните, државните и локалните власти.