ЕУ ги олеснува одредбите за потекло на стоки од договорите со Македонија и уште 19 други држави

Европската комисија денес усвои пакет предлози кои имаат за цел зголемување на трговијата меѓу Европската унија и соседните земји од Пан-евро-медитеранскиот (PEM) регионот, меѓу кои е и С.Македонија, информираат од Европската комисија.

Со овие предлози се менуваат билатералните преференцијални договори на ЕУ со следниве земји: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија, Фарски Острови, Турција, Египет, Израел, Јордан, Либан, Палестина, Georgiaорџија, Република Молдавија, Украина, Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Срби и Косово.
Според Европската комисија, измените се прават со цел да се придонесе за побрзо економско закрепнување по избувнувањето на пандемијата на коронавирус.
Од Европската Комисија наведуваат дека денешните предлози ќе ги модернизираат преференцијалните трговски договори на ЕУ со 20 трговски партнери членки на PEM, што ги прави „правилата за потекло“ во тие договори пофлексибилни и поповолни за тргување.
Паоло Џентилони, европски комесар за економија, рече дека ЕУ мора да стори сé што е можно за да ја олесни трговијата и економската активност помеѓу ЕУ и нејзините соседи во евро-медитеранската област.
„Правила за потекло“ се потребни со кој било трговски договор, бидејќи тие утврдуваат кои стоки можат да имаат корист од повластениот третман.
Овие процедури обезбедуваат дека царинските власти ќе им овозможат на компаниите да го докажат потеклото на нивната стока. Кога ќе се исполнат сите потребни услови, стоката со повластено потекло се квалификува за увоз со пониски или нулта стапки, во зависност од повластениот царински третман.
Овој пакет, кој е чекор кон модернизација на ПЕМ Конвенцијата, содржи 21 предлог Одлуки на Советот, кои ќе обезбедат прилагодени правила за потекло во трговските договори на ЕУ со повеќето соседни земји.
Трговијата со овие земји изнесуваше 677 милијарди евра во 2019 година, што е скоро половина од преференцијалната трговија на ЕУ.
Овие одредби ќе им олеснат на производите да ги искористат предностите на трговските преференции, како што се:

-Поедноставни правила специфични за производи, како што се отстранување на кумулативни барања, прагови за локална додадена вредност, прилагодени на потребите за производство на ЕУ и нови двојни трансформации за текстил;

– Зголемени прагови на толеранција за материјали без потекло од 10% на 15% ;

– Воведување на „целосна“ кумулација, според која производствените постапки потребни за добивање потекло за повеќето производи може да се поделат во неколку земји;

– Можност за поврат на данок (отплата на царински давачки на увезени компоненти) за повеќето производи за да им помогне на извозниците на ЕУ да се натпреваруваат.

Правилата за потекло, кои се применуваат независно, како и одредбите за потеклото, се дел од царинското законодавство на ЕУ.

Повеќе детали за најновите измени на одредбите за потекло на стока можете да прочитате на следниот линк.