За првите десет месеци годинава македонските компании оствариле вкупен извоз од 5,35 милијарди евра, што е за 10,% повеќе во споредба со истио период лани.

Увозот, пак, во истиот период растел со помало темпо, односно за 9,% и на крајот на октомври достигна вредност од 6,9 милијарди евра. Покриеноста на увозот со извоз во првите десет месеци годинава изнесуваше 77,4%.

Најголем дел од извозот или 32,6% од вкупниот извоз отпаѓа на извозот на машини и транспортни уреди, чија вредност на крајот на октомври достигна 1,75 милијарди евра. Во споредба со истиот период лани, извозот на машини и транспортни уреди годинава е поголем за 15,1%.

Извозот на хемиски производи во првите десет месеци годинава достигна вредност од 1,3 милијарди евра или 24% од вкупниот извоз на земјата. Во споредба со истиот период лани, извозот на хемиски производи годинава е поголем за 12,3%.

Со овие две извозни групи, хемиските производи и машините и транспортни уреди се прави речиси 57% од вкупниот извоз на Македонија, а станува збор за производи кои се произведуваат во фабриките кои странските инвеститори ги отворија во и надвор од слободните економски зони во последните неколку години.

Од извоз на железо и челик во првите десет месеци македонските компании заработиле 492 милиони евра, додека извозниот прилив од извозот на облека и додатоци на облека во истиот период изнесува 364 милиони евра.

Извозот на храна во првите десет месеци годинава изнесува 309 милиони евра и тој е за 16,6% поголем во споредба со истиот период лани. Од вкупниот извоз на храна речиси половина или 149 милиони евра отпаѓа на извоз на свеж зеленчук и овошје.

Извозот на пијалоци и тутун е зголемен за 7,2% и на крајот на октоври достигна 181 милион евра. За првите десет месеци на странските пазари се продадени пијалоци во вредност од 61,3 милиони евра, од кои најголем дел отпаѓа на извозот на вино. Извозот, пак, на тутун и тутунски производи годинава изнесува 120 милиони евра.

Во првите десет месеци годинава од Македонија се извезени нафтени деривати вредни 80 милиони евра и електрична енергија во вредност од 32,4 милиони евра.

Извозот на лекови и фармацевстки производи достигна вредност од 78 милиони евра во првите десет месеци годинава.