Во февруари годинава од Македонија се извезени стоки вредни 670,4 милиони евра, што е за 23% во споредба со извозот во февруари минатата 2021 година.

Во истиот месец, во земјава биле увезени стоки во во вредност од 980 милиони евра, што е раст од 31,3% во споредба со истиот месец лани, покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика.
Трговскиот дефицит во февруари надминал 309 милиони евра, а покриеноста на увозот со извоз изнесувала 68,4%.

Од извозот остварен во февруари 340 милиони евра или половина од целиот извоз од земјава го направиле компаните кои работат во зоните. Извозот на компаниите од зоните во февруари бележи раст од 30% во однос на истиот месец лани.

На страната на увозот, компаниите од зоните учествувале со 30% или 300 милиони евра во вкупниот увоз во земјава за фавруари.

Македонскиот извоз во првите два месеци годинава, пак, изнесувал 1,2 милијарди евра и е за 13,4% поголем во споредба со истиот период лани. Увозот во истиот период изнесувал 1,78 милијарди евра и е за 30,5% поголем во споредба со истиот период во 2021 година.
Трговскиот дефицит за периодот јануари-февруари годинава е зголемен за близу 48% во споредба со истиот период лани и изнесувал 572 милиони евра.

Покриеноста на увозот со извозот за првите два месеци годинава изнесувала 68% и е помала од покриеноста во истиот период лани од 78,2%.

Извозот на машини и транспортни делови намален за 24%

Податоците покажуваат дека најголем извоз во првите две месеци годинава е остварен со продажба на хемиски производи, односно катализатори, во вредност од 430 милиони евра, што е 35% од вкупниот извоз на државата. Врендоста на извозот на катализатори е зголемена за 42,4%, односно 128 милиони евра во споредба со истиот период лани.

Извозот на машини и транспортни уреди, кои се втора најголема ставка во вкупниот извоз со учество од 23%, бележи намалување за околу 90 милиони евра, што е пад на извозот од 24% во споредба со истиот период лани. Најголемо учество во оваа група имаат производителите од автомобилската индустрија.

Извозот на производи класирани според материјалот, во кој доминираат производи од железо и челик, во првите два месеци бележи раст од 33,8% и достигнал 205 милиони евра.

Извозот на храна во истиот период достигна близу 49 милиони евра и бележи раст од 7,6%.
Сепак, најголем раст на извозот има кај нафтените деривати од 166% во споредба со истиот период лани, пред се заради големиот скок на цените на нафтата на светрските берзи. Извозот на нафтени деривати во првите два месеци достигнал 38,7 милиони евра.

Голем раст од 45,6% има и во категоријата пијалоци и тутун, со вредност на извозот од 20,9 милиони евра.

Најголема трговска размена македонските компании имале со земјите од ЕУ и Западен Балкан

Податоците покажуваат дека македонските компании во првите два месеци извезле стоки во ЕУ во вредност од 971 милион евра или 80% од вкупниот извоз на земјата. Извозот на европските пазари е поголем за 10,3% во споредба со истиот период лани.
Во истиот период од земјите членки на ЕУ во Македонија се увезени стоки во вредност од 837 милиони евра, што е зголемување од 36,6%.

Македонскиот извоз во земјите од Западен Балкан (Србија, БиХ, Црна Гора, Албанија и Косово) во првите два месеци бележи раст од 32,7% и надминал 126 милиони евра.

Гледано по земји, Германија и понатаму останува најголем извозен пазар за македонската економија каде се пласира половина од целиот извоз на државата. Но, податоците покажуваат сериозно забавување на извозот на германскиот пазар. Вредноста на извозот во Германија во првите два месеци изнесува 570 милиони евра и е за само  незначителни 0,1% или 790 илјади евра поголем во споредба со истиот период лани. Но, гледано количински, извозот во Германија во првите два месеци е помал за 12% во споредба со истиот период лани.
Претходниот месец јануари, германскиот извоз забележа пад од 13,6% во споредба со ланскиот јануари.

На вториот по големина извозен пазар Бугарија во првите два месеци годинава извозот е зголемен за 59% или за 21,8 милиони евра, достигнувајќи вредност од 58,8 милиони евра.

Трет најголем извозен пазар за македонските компании во првите два месеци годинава бил Косово каде се извезени производи во вредност од 48.4 милиони евра, што е раст од 31%.

Србија со продажби од 46 милиони евра е четврт извозен пазар, со раст на извозот од 44,3% или зголемување за 14 милиони евра.

Грција со извоз од околу 40 милиони евра е петти по големина извозен пазар, каде продажбите се зголемени за 63% или за 14 милиони евра во првите два месеци годинава.

Извозот во Русија бележи најголем пад во првите два месеци од 20,8% и во овој период на рускиот пазар биле извезени стоки вредни 7,2 милиони евра, што е за околу 2 милиони помалку отколку во истиот период лани.