Годинава високата инфлација го карактеризира европскиот пазар на свежо овошје и зеленчук. Трошоците за производство и логистика се зголемени поради војната во Украина. Инфлацијата ќе влијае на идните движења на европскиот пазар на овошје и зеленчук, а според CBI, Центарот за промоција на увозот од земјите во развој, високите стапки на инфлација се причина за следните трендови:

Тренд 1: Локалната храна станува нова нормала

За време на пандемијата на Ковид 19, сè повеќе потрошувачи се насочија кон локалното овошје и зеленчук. И, бидејќи цените на превозот остануваат високи во 2022 година, трендот да се јаде повеќе локална храна продолжува. Но, само ако Европа може да го зголеми своето производство, што може да биде предизвик поради климатските промени. Овој тренд е можност за извозниците блиску до Европа да испорачуваат производи со поволни цени.

Тренд 2: Потрошувачите се свесни за нивното трошење

Потрошувачите се повнимателни што трошат на намирници бидејќи свежото овошје и зеленчук поскапеа. Така, овошјето и зеленчукот со поволни цени добиваат пазарен удел во однос на премиум производите и производите со висока вредност. Оваа промена ги има следните последици:

-потрошувачите купуваат почесто овошје и зеленчук, како што се јаболката;

-потрошувачите купуваат помалку мали и лесно расипливи егзотични овошја и зеленчук и органски производи;

-потрошувачите купуваат само достапни органски производи кога цената е слична на неорганското овошје и зеленчук.

Тренд 3: Растечки јаз помеѓу стапките на успех на добавувачите

Потребата за ефикасност за да се задржат производите достапни се зголемува поради инфлацијата и предизвикува технолошки развој. Поголемите компании со повеќе пари можат да инвестираат во земјоделски иновации, механизација и развој на нови сорти.
Како резултат на тоа, јазот помеѓу овие компании и малите добавувачи може да се зголеми. Помалите добавувачи ќе треба да се интегрираат со други компании или да се специјализираат за поретко овошје и зеленчук.

Тренд 4: Врската помеѓу одржливоста и инфлацијата

Исполнувањето на барањата за еколошките стандарди и очекувањата на потрошувачите за одржлив производ ги зголемуваат трошоците за производителите. А тоа може дополнително да ја зголеми инфлацијата.
Следно, големите трговци на мало имаат подоминантна позиција поради инфлацијата, а синџирите на супермаркети се меѓу најконкурентните канали. Но, тие исто така треба да ги исполнат највисоките барања кога станува збор за (нови) одржливи стандарди, a тоа значи дека и потрошувачите ќе плаќаат повисоки цени.
Добавувачите мора секогаш да бидат внимателни за развојот на пазарот и да бидат сигурни дека тие се меѓу најдобрите добавувачи преку ефикасност, усогласеност,
партнерства, специјализација и добро организиран синџир на снабдување.