Кире Наумов е реименуван за главен извршен директор на Равојна банка на Северна Македонија. Одлуката е објавена на страницата на Македонска берза, а согласноста Народна банка ја дала на 19.11.2021 година.

Истовремено, Фарук Исмаили е реименуван за главен оперативен директор на Развојна банка.

Мандатот на реименуваните директори е 6 години.