„Оваа криза нé научи дека мора да се инвестира стратешки, како што зборував пред малку во енергетиката, исто така и во земјоделството. Затоа, веќе е направен нов интервентен фонд оваа година, програмата е веќе направена во која што клучни за инвестирање се пченката, пченицата, јачменот и сончогледот, второ полјоделството и трето сточарството и нормално овоштарството како извозни гранки на нашето земјоделие. Исто така, во однос на субвенциите воведуваме неколку новини, а тоа е прво воведување за прв пат на авансна исплата на субвенции и тоа ќе почнеме оваа година со овоштарството. Што значи дека субвенциите ќе бидат исплатени 30% пред да започне сезоната, тогаш кога најмногу им требаат на земјоделците средствата за да може да инвестираат во насадот, а 70% потоа според планот за исплата на субвенциите. Второ, ќе бидат зголемени сумите за засадување на пченица, пченка, сончоглед и тоа ќе бидат на историски највисоко ниво. Дополнително за секое зголемено производство по хектар на пченка и на пченица ќе следува зголемено дополнително ниво на субвенција, што значи дека веќе субвенциите со оваа мерка ги пренесуваме од полето на импут на моделот на аутпут на она што ќе биде произведено. Исто така, истите тие површини ќе бидат субвенционирани и со зелена нафта која што ќе биде во зголемен износ по хектар обработена површина со оглед на зголемените цени на енергенсите“, рече Ковачевски.

Премиерот Ковачевски дополни дека истото се однесува и во делот на сточарството, односно ќе бидат зголемени субвенциите за глава во овчарството во делот на предадени јагниња во делот на кланичната индустрија, потоа во делот на одгледувањето на свињите, односно за сé она што се чува за тов, исто така и во живинарството, односно субвенционирање на секоја дополнителна живина која што веќе носи јајца. 

„Со тоа треба да се зголеми производството на храна во државата. Ова е само почеток, за ова се веќе определени 400 милиони денари сега во програмата. Меѓутоа, веќе Министерството за земјоделство, Министерството за економија и Министерството за финансии, работат на подготовката на Програмата и на Буџетот за 2023 година каде што доминантно ќе биде инвестирањето и субвенционирањето во стратешките култури, така како што сега ги набројав. И дополнително, овоштарството да не го заборавам, веќе работиме на изнаоѓање на пазари за оние, особено за јаболката и за другите овошни култури кои што се продаваат доминантно во Украина и Русија каде во моментот е невозможно да се воспостави транспорт ниту пазар, меѓутоа и тоа производство е со зголемена поддршка од државата“, додаде Ковачевски.