Во текот на изминатата 2021 година глобално се извезени производи во вредност од 21,5 трилиони долари, што е зголемување од 22,5% во споредба со вредноста на извозот остварен во 2020 година, покажуваат податоците од Worldtopexports.

Најголеми 10 извозни економии минатата година биле Кина, САД, Германија, Јапонија, Холандија, Хонг Конг, Јужна Кореја, Италија, Франција и Белгија. Заедно, сите овие 10 извозно ориентирани економии создале повеќе од половина или 50,7% од вкупниот извоз на сите земји.

Кои се најголемите извозници во регионот?

Ако се гледа во регионот, најголеми извозни економии минатата 2021 година биле Словенија, Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Македонија, БиХ и Албанија.

Малата Словенија со околу 2 милиони жители имала извоз вреден 46,8 милијарди долари, според што била 55. најголем извозник во светот минатата година. Во изминатата 2021 година словенечкиот извоз се зголемил за 24,8%.

Грција е втор најголем извозник во регионот со извоз вреден 46,5 милијарди долари, според што е 56-ти најголем извозник во светот. Извозот од Грција лани се зголемил за 32,5%.

Трет најголем извозик во регионот е Бугарија, која во изминатата 2021 година имала извоз вреден 41,9 милијарди долари, со што земјата била 58 најголем извозник во светот. Бугарскиот извоз лани се зголемил за 31,4%.

Четврт најголем извозник од регионот е Србија со извоз вреден 25,6 милијарди долари и била 69-ти најголем извозник во светот за минатата година. Српскиот извоз лани се зголемил за 31,9%.

Следи Хрватска со извоз вреден 22,8 милијарди долари, според што земјата лани била 70-ти најголем извозник во светот. Лани хрватскиот извоз бележи раст од 32,9%.

Македонија лани имала шести по вредност најголем извоз од регионот од 9,2 милијарди долари, речиси пет пати помалку од Словенија со иста територија и ист број на жители. Според ланскиот извоз Македонија била 95-ти најголем извозник во светот. Македонскиот извоз лани се зголемил за 38,2%.

Следат БиХ ( 97.) и Албанија (121.) кои лани имале извоз во вредност од 8,6 милијарда долари и 3,3 милијарди долари.