Комерцијална банка го одложува акционерското собрание

Комерцијална банка АД Скопје ги известува своите акционери дека врз основа на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на РС.Македонија, одржувањето на Собранието на Банката, закажано за 02 април 2020 година, се одложува за време на траењето на вонредната состојба.
Исто така, известуваме дека врз основа на препораките на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за учество и гласање на Собранието по пат на писмена кореспонденција, заклучно со 27.03.2020 година, 52,92% од акционерите гласале за предложените одлуки од Дневниот ред на Собранието.
По завршување на вонредната состојба Комерцијална банка АД Скопје ќе објави нов датум на одржување односно продолжување на закажаното Годишно собрание.

Владата пред два дена донесе Уредба со сила на закон со која се предвидуваат измени во Законот за трговски друштва во однос на одложување на акционерските собранија и собирот на содружници.

“За акционерските друштва, кај кои започнал да тече рокот за свикување и одржување годишно собрание на акционери и за друштвата за ограничена одговорност кај кои започнал да тече рокот за свикување и одржување собир на содружници, нема да се одржи годишно собрание на акционери, односно нема да се одржи собир на содружници, за време на траењето на вонредната состојба.

Започнатите постапки за свикување и одржување годишно собрание на акционери, односно собир на содружници, се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба”, се вели во Уредбата.