Развојна банка на својата веб страница објави јавен повик со кој се нуди можност кредитокорисниците на кредити од првата бескаматна кредитна линија од ПКФ „Ковид1“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите најмногу за три месеци.

Јавниот повик ќе трае 7 дена од денот на објавувањето, заклучно со 14 октомври 2020 година што е краен ден за поднесување на барање.

Повеќе детали за поднесување на барањето можете да погледнете на следниот ЛИНК.