Македонија е 29-ти најголем извозник на пиперки во светот

Вкупните меѓународни продажби на пиперки во светот во 2018 година изнесуваa 5,5 милијарди долари, што е годишно зголемување од 6,7%. Во споредба со 20014 година, вкупниот извоз на пиперки во светот е зголемен за 12,9%.

Европа е најголем извозник на пиперки во светот со вредност на продажби од 2,7 милијарди долари или 49,7% од вкупниот светски извоз. На второ место е Северна Америка со учество од 32,4%, а трета е Азија со учество од 13,4%.
Гледано по земји Шпанија е најголем извозник на пиперки во светот со продажби од 1,22 милијарди долари или 22,1% од вкупниот извоз во светот.

Македонија со извоз на пиперки од 12,2 милиони долари во 2018 година е 29 најголем извозник на пиперки во светот. Но, статистичките податоци покажуваат дека извозот на пиперки во првите единаесет месеци од изминатата 2019 година бил поголем и достигнува 17 милиони евра.

Од земјите од регионот, најмногу пиперки извезува Словенија во вредност од 31 милион долари, која е 19 најголем извозник, а Грција со извоз од 30,9 милиони долари е 20-ти најголем извозник на пиперки во регионот.