Услови за користење

 

Добродојдовте на интернет порталот www.izvoz.mk кој го издава Друштвото за промет и услуги БИЗНИС АНАЛИТИКА Дооел, Скопје.

Содржините на порталот и услугите се заштитени со Законот за авторски права.
Преземање и преобјавување на содржините објавени на порталот www.izvoz.mk е можно само со претходна согласност со основачот.

Секој посетител на порталот www.izvoz.mk се согласува со следниве услови за користење:

Не е дозволено објавување на целосен текст во медиум, проект или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од главниот уредник.
Во случаи на цитирање или референца, дозволено е објавување на 20% од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот, како и линк до текстот на
www.izvoz.mk.

Доколку медиумот не служи за комерцијални цели, дозволено е објавување на целосниот текст само со претходна дозвола од основачот или авторот, но притоа задолжително треба да се објави името на авторот (доколку e авторски текст), како и линк до конкретниот текст на www.izvoz.mk.

Сите објавени содржини на www.izvoz.mk служат само за лично информирање.

2019 Извоз.МК Сите права се задржани