“Со зголемувањето на платите пред почетокот на пандемијата, конкурентноста станува се поголем предизвик затоа што зголемувањето на платите е можно само со паралелно зголемување на продуктивноста. Зголемувањето на продуктивноста е ставена под прашање особено кога се работи за трудоинтензивни индустриски процеси”, вели Патрик Мартенс, директор на Делегацијата на германското стопанство во земјава, повикувајќи се на податоците според кои во првите месеци од оваа година просечната плата во Северна Македонија се зголеми за 12,4%,  поточно просечна бруто плата во моментов изнесува 660 евра.

Според него, во иднина зголемувањето на автоматизацијата ќе отвори и работни места со високи плати за високо квалификувани технички професии. “Нашата програма за дулано стручно образование дава посебен придонес во ова поле”, вели Мартенс.

Од Делегацијата ја истакнуваат најавата од Владата за повик за стратешки инвестициски проекти со што ќе се стимулираат нови инвестиции кои ќе значат во реорганизација на глобалните синџири на снабдување.
Според неодамна објавените владини критериуми, стратешките инвестициски проекти се инвестиции од најмалку 100 милиони евра на територии на најмалку две општини. Поточно инвестиции од најмалку 50 милиони евра во урбани општини и инвестициски проекти од најмалку 30 милиони евра во рурални општини.