Закрепнувањето во глобалната трговија се очекува повторно да забави во првиот квартал од 2021 година, бидејќи пандемијата на коронавируси продолжува да ја нарушува светската трговија која падна за 9% во 2020 година, се посочува во Извештајот на Обединетите Нации.

Откако карантините на почетокот на пандемијата предизвикаа трговија да се намали за 15% во првата половина на 2020 година, следеже заживување во втората половина, со раст на глобалната трговија на стоки од околу 8% во четвртиот квартал во споредба со третиот.

Тоа во најголем дел се должеше на земјите во развој, особено на земјите од Источна Азија, во кои трговија на стоки со потекло од регионот порасна за 12% во четвртиот квартал од 2020 година.

„Економиите во Источна Азија водеа во процесот на закрепнување со силен раст на извозот и придобивки во глобалниот пазарен удел “, се вели во извештајот на УНКТАД, додавајќи дека повеќето производствени сектори се вратија во четвртиот квартал, освен енергијата и транспортот.

Сепак, трговијата со услуги стагнираше на нивоата забележани во третиот квартал, се вели во извештајот, додавајќи дека извозот на услуги од Кина, и во помал степен од Индија, се беше релативно подобар од другите земји.

За првиот квартал на 2021 година, УНКТАД проектира пад на трговијата со стоки од 1,5% во споредба со претходниот квартал и пад на трговијата со услуги за 7%, потенцирајќи дека прогнозите се неизвесни заради пандемијата и неизвесноста за стимулативните пакети.

Извор: Reuters