Во рамките на проектот за Поддршка на приватниот сектор за регионална интеграција/ Private Sector Regional Integration Support Activity поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД), Стопанската комора на Р.С.Македонија објавува пет активни повици.

Целта на повиците е зголемување на конкурентноста на македонските компаниии и поддршка во процесот на развивање на нивните извозни капацитети.
Повеќе информации за секој одделен повик можете да прочитате на следните линкови:

1.ПОДДРШКА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА/ПЛАН ЗА ИЗВОЗ

2.ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ПРИ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЈА И АЛАТКИ

3.ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ПРОЦЕС НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ И КОУЧИНГ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ И ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА  

4.ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ПРИСТАП ДО ГРАНТОВИ ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ

5.ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИНЏИРОТ НА СНАБДУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ