Пазарот на органска храна ќе порасне за 30% во следните пет години

Пазарот на органска храна е најбрзорастечкиот сегмент на американскиот пазар на храна. Азиско пацифичкиот и посебно кинескиот пазар исто така бележат брз и голем раст, поттикнат од зголемената популација, растечкото ниво на приходи и зголемената свесност за здравствените придобивки од органската храна.

Во текот на изминатите неколку години, глобалниот пазар на органска храна доживува огромен раст бидејќи луѓето стануваат се повеќе свесни за здравствените придобивки на органската храна, што е особено изразено кај помладата популација.

Во периодот од 2014 до 2018 година, глобалниот пазар на органска храна растеше со просечна годишна стапка од 12,4%, достигнувајќи вредност од 100,9 милијарди евра во 2018 година.

Азиско-пацифичкиот пазар растеше со просечна годишна стапка од 17,2% во последните пет години, достигнувајќи вредност од 12,9 милијарди во 2018 година.
Американскиот пазар на органска храна, пак, растеше со просечна годишна стапка од 12,5% во изминатите пет години и достигна 42,3 милијарди евра во 2018 година.

Пазарот на органска храна е најбрзорастечкиот сегмент на американскиот пазар на храна. Азиско пацифичкиот и посебно кинескиот пазар исто така бележат брз и голем раст, поттикнат од зголемената популација, растечкото ниво на приходи и зголемената свесност за здравствените придобивки од органската храна.

Најпрофитабилен сегмент на глобалниот пазар на органска храна е сегментот на овошје и зеленчук, кој генерираше 33 милијарди евра во 2018 година, што претставува 32,7% од вкупната пазарна вредност на пазарот на органска храна.

Сегментот на органска подготвена храна генерираше приход од 19,6 милијарди долари на глобалниот пазар во 2018 година или 19,4% од вкупната пазарна вредност.

Постојат големи разлики помеѓу различни земји, но сегментот на овошје и зеленчук е најголем сегмент на неколку големи пазари, како Германија, САД и Кина.
Во Јапонија и Холандија, сегментот на органско месо, риба и живина создава најголеми приходи. Локалната побарувачка на одредени пазари е под влијание на голем број фактори, почнувајќи од социо-економските, па до локалните навики за јадење.

Аналитичарите предвидуваат дека глобалниот пазар на органска храна ќе расте со просечна годишна стапка од 6,7% во текот на периодот од 2019 до 2023 година, достигнувајќи 132,9 милијарди евра во 2023 година.

Азиско-пацифичкиот пазар се предвидува да порасне со просечна годишна стапка од 10,3% во однос на следните пет години, достигнувајќи 20 милијарди евра во 2023 година, додека органскиот пазар на американскиот пазар ќе порасне со просечна годишна стапка од 4,8% во текот на предвидуваниот период. ниво и достигна 50,8 милијарди евра во 2023 година.

Двата најголеми пазари за органска храна во светот се САД со 41,9% учество во глобалниот органски пазар и Европа со учество од 40,1%. Но, веднаш зад нив е и кинескиот пазар, кој бележи високи стапки на раст во последните неколку години.
Ова се должи на неколку фактори, вклучително и фактот дека пазарот на неорганска храна во Кина се бори да ја врати својата репутација по низата катастрофални скандали во изминатата деценија.