Пандемијата на корона вирус предизвикува големи промени во однесувањето на потрошувачите и во приоритетите што им е важно кога купуваат. Последните податоци покажуваат дека потрошувачите повеќе купуваат здрава и органска храна, растителна храна, како и функционална храна. Еден од сегментите кои бележат брз раст на побарувачката е конзервираното овошје и зеленчук, бидејќи имаат подолг рок на траење, лесни се за употреба и заштедуваат време, и обезбедуваат хранливи состојки и витамини што им е посебно важно на потрошувачите во време кога пандемијата со Ковид 19 која предизвикува големи нарушувања на здравјето, но и на синџирите на снабдување со храна. Заради овие причини, како и заради растечката свесност за хранливите придобивки од конзервирањето како начин на обработка на зеленчукот и овошјето, се очекува побарувачката да расте и во следните години.

Најбрзо растечки сегмент на светско ниво се очекува да бидат конзервираните печурки. На страната на овошјето се очекува раст на побарувачката на конзервираните праски и јагоди.

Европа е најголем пазар со најголема потрошувачка на конзервирано овошје и зеленчук, кој се очекува да продолжи да расте и во следните неколку години со оглед на растечката побарувачка за пакувана храна и поголемата безбедност на овој тип на обработка. Раст на побарувачката се очекува и во земјите од Азиско-пацифичкиот регион, посебно во Кина и Индија.

Според неодамна објавениот извештај на IndexBox пазарот на конзервирано овошје и зеленчук во Европската унија во 2019 година достигна вредност од 7,7 милијарди евра и имаше годишен пораст од 3,6%.

Увозот на конзервирано овошје и зеленчук во ЕУ во 2019 година изнесувал 3,5 милијарди тони. Во периодот од 2007 до 2009 година увозот годишно растел со стапка од 3,1%.


Македонската конзервна индустрија е една од најголемите извозници на храна со голем потенцијал за згоолемување на извозот. Само минатата година, македонската конзервна индустрија остваери извоз на привремено конзервиран овошје и зеленчук од 53 милиони евра.


Германија е најголем пазар каде годишно се трошат 445 илјади тони конзервирано овошје. Следат Франција и Велика Британија. На овие три земји отпаѓа 50% од вкупната потрошувачка на конзервирано овошје и зеленчук во ЕУ. По нив следат Шпанија, Ирска, Италија и Холандија, на кои отпаѓа 31% од вкупната потрошувачка во ЕУ.

Во периодот од 2007 до 2019 година најголем раст на потрошувачка има во Ирска.
Гледано вредносно, Германија е повторно најголем пазар каде годишно се троши конзервирано овошје и зеленчук во вредност 1,5 милијарди евра, следат Франција и Ирска со вредност на пазарот од 1,3 милијарди евра и 1,2 милијарди евра, кои опфаќаат 52% од пазарот.

Најголема потрошувачка по глава на жител има Ирска, каде секој жител годишно троши во просек по 40 килограми конзервирано овошје и зеленчук.

Ако се гледа според увоз, најголеми увозници на конзервирано овошје и зеленчук во 2019 година биле Велика Британија (151 илјада тони или 529 милиони долари), Германија (149 илјади тони или 602 милиони долари), Холандија (122 илјади тони или 432 милиони долари), Франција (98 илјади тони), Италија (75 илјади тони) и Белгија (75 илјади тони).

Во 2019 година увозната цена за еден тон конзервирано овошје и зеленчук се движела околу 3.500 долари, при што највисока цена цена од 4.650 долари за тон имало во Австрија, а најниска во Белгија од 2.162 долари за тон.

Во периодот од 2007 до 2019 година најголем раст на увозот на конзервирано овошје и зеленчук имало во Германија.

Проценките се дека во периодот до 2030 година пазарот на конзервирано овошје и зеленчук ќе расте со стапка од 0,2% годишно, достигнувајќи 2,4 милиони тони.