Царинската управа ги известува сите корисници на услуги на терминали на граничните премини на Република Северна Македонија со кои стопанисува Царинската управа, дека почнувајќи од 1 септември 2022 година, наплатата на надоместок за користење на терминал ќе се врши само со платежни картички за електронско безготовинско плаќање.

Преоден период до кога ќе се прифаќа и готовинско плаќање на надоместокот за користење на терминал е до 1 октомври 2022 година, после кој плаќањето ќе се врши исклучиво со платежна картичка.