Превозниците бараат привремено стопирање на давачките, даноците и придонесите кон државата за да се зачува ликвидноста

Влијанието на корона вирусот врз економијата на Македонија, односно големината на директна и индиректна штета, особено кога станува збор за бизнисот на компаниите, сè уште не е познато со сигурност, но според првичните показатели е извесно дека одредени индустрии, како што се туризмот, транспортот и производство ќе имаат полоши деловни резултати споредено со резултатите од истиот период од минатата година, велат од Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на превозните трговски друштва на Македонија- МАКАМ–ТРАНС.

Кога станува збор за самиот оддел на превоз во патниот сообраќај, кој има проблеми заради забавување на прекуграничното движење и зголемените санитарни и медицински контроли на граничните премини се очекуваат зголемени трошоци и намален обем на работа, што ќе предизвика потешкотии во работењето кај сите превозници.

Асоцијацијата достави допис до Влада со кој бараме да се донесат мерки со кои ќе се намалат издатоците на правните субјекти према државата од аспект на исплата на разни административни такси, даноци и придонеси со што ќе се даде можност да се обезбедат средства за да се одржува дневна ликвидност и да се исплаќаат редовно износите за нето плата.

“Данокот на додадена вредност кој што сеуште не е вратен, под итно да се врати на превозниците, да се одложат издатоците за персонален данок и социјални давачки за одреден период, се до надминување на настанатите ситуации на ниво на Европа или да се отпишат овие давачки за еден или два месеци, затоа што меѓународниот превоз на стока се врши на територии на сите држави од Европа. Исто така да се реагира кај банките да се одложат обврските за плаќање на рати од кредити за извесен период за да се олесни притисокот врз бизнисот на правните субјекти”, посочуваат од Макам транс

Секоја мерка која ќе допринесе до намалување на тензиите, намалување од стравот од неизвесноста и можниот колапс во економска смисла на зборот, би била добредојдена за секој правен субјект во државата.