Пандемијата на корона вирусот и мерките кои ги преземаа државите за нејзино сузбивање до крајот на годинава ќе предизвикаат голем пад на светската економија, од 5,2%. Тоа ќе биде најдлабоката рецесија после Втората светска војна. Голем дел од економиите во светот ќе доживеат пад на производството по глава на жител, најголем од 1870 година наваму, прогнозира Светската банка во најновиот Извештај „Глобални економски перспективи“.

Најмногу ќе бидат погодени земјите во кои пандемијата беше најтешка и кои во голема мерка се потпираат на глобалната економија, туризмот, извозот на стоки и надворешното финансирање, се додава во Извештајот.

Силата на ударот ќе варира од регион до регион, но сите нови пазари и економиите во развој имаат зголемена ранливост, предупредува Светската банка.

Банката предупредува дека приходот по глава на жител се очекува да падне за 3,6 поради што милиони луѓе ќе се соочат со екстремна сиромаштија оваа година.

Во Извештајот се предупредува дека во Европа економскиот пад би изнесувал околу 7% отсто, а во САД 6,1%, пред да се појават знаци на закрепнување во 2021 година. Дури 90% од 183 економии годинава ќе имаат пад на БДП.
Кај новите пазари и економиите во развој, се очекува пад од 2,5%, што ќе биде најголем во последните 60 години.

„Ова е длабоко, јасно гледиште дека кризата може да остави долготрајни лузни и да донесе големи глобални предизвици“, рече потпретседателот на Групацијата на Светската банка за правичен раст, финансии и институции, Цеила Пазарбасиоглу. „Наша приоритетна цел во деловното работење е да се справиме со глобалната здравствена и економска вонредна состојба. Покрај тоа, глобалната заедница мора да се обедини за да најде начини да изгради што е можно поцврсто закрепнување за да се спречи повеќе луѓе да западнат во сиромаштија и невработеност “, додава тој.

Според Светска банка, пандемијата ја истакнува итната потреба за акција во здравствените и економските политики, вклучувајќи ја и глобалната соработка, за да се ублажат нејзините последици, да се заштитат ранливите популации и да зајакнат капацитетите на државите, со цел да се спречат и да може да се справат со слични ситуации во иднина.

„Клучно е новите пазари и економиите во развој, кои се особено ранливи, да ги зајакнат системите за јавно здравје, да ги решат предизвиците и да донесат реформи за да генерираат силен и одржлив раст, откако ќе помине кризата. Тие, со достапен фискален простор и прифатливи услови за финансирање, може да размислат за дополнителен стимул ако ефектите од пандемијата продолжат. Транспарентноста на сите финансиски обврски на владите, инструментите како и инвестициите се клучниот чекор за создавање атрактивна клима за инвестиции и постигнување на значителен напредок“, се вели во Извештајот.