Властитe во Сингапур денеска објавија дека се формира нов фонд вреден 21 милион долари за поттикнување на локалното производство на храна за да се заштити од дел од надворешните шокови во снабдување предизвикани од пандемијата „Ковид-19“.
Новиот план вклучува претворање на паркинзите за автомобили на крововите на зградите во урбани фарми и поддршка на вертикалните хидропонски фарми за подобрување на самодоволноста на Сингапур со храна додека траат ограничувањата за патувања и забраните за извоз кои започнуваат да ја нарушуваат глобалната индустрија за производство на храна.

„Тековната ситуација„ Ковид-19 “ ја потенцира важноста на локалното производство на храна, како дел од стратегиите на Сингапур за обезбедување на безбедноста на храната … Локалното производство на храна ја ублажува нашата зависност од увоз и обезбедува сигурност во случај на прекини во снабдувањето со храна“, се вели во официјалното соопштепние на властите во Сингапур.

Сингапур моментално произведува само 10% од побарувачката на храна, а преостанатите 90% ги снабдува преку увоз од странски пазари.
Тековната пандемија, која предизвика ограничувања на движењето на населението, како и забрани за извозот и царински давачки, сега започна да влијае врз глобалните ланци на снабдување со храна и предизвикува загриженост за недостиг на храна и зголемувањето на цените на прехранбените производи.

Властите во Сингапур предвидуваат парите од новиот фонд да се обезбедат финансиски средства за поддршка на производството на лиснат зеленчук, како и јајца и риба, но исто така ќе поттикне претворање на испразнетите индустриски места, како и покривите, во алтернативни места за урбано земјоделство.
Агенцијата за храна во Сингапур (СФА) веќе од мај годинава ќе започне со тендер за поддршка на кровни фарми за зеленчук на јавни станбени површини.

Владините агенции и земјоделско-прехранбените компании ќе треба да работат заедно за да ги идентификуваат овие простори  и за да го зголемат локалното производство во текот на следните 6 месеци до 2 години.
Технологиите за храна може да бидат избрани и да добијат грант со цел да се забрза експанзијата на фармата и да се зголеми капацитетот на производство.
Ова ќе се изгради врз основа на претходниот план на град-држава 100 милијарди американски долари (72 милијарди УСД) за да се прилагоди на иднината погодена од климата, самата вклучи иницијатива за самодоволност од 140 милиони американски долари (101 УСД) за исполнување на 30% од нејзината исхрана потреби за храна до 2030 година.

Претходно Аингапур објави фрмирање на фонд од 72 милијарди долари за прилагодување на климатските промени, во рамки на кој беа предвидени средства  воизнос од 100 милиони долари за различни иницијативи за поттикнување на локалното производство на храна со цел до 2030 година Сингапур самостојно да произведува 30% од побарувачката за храна.

Во рамки на оваа иницијатива веќе беа основани агро-тек стартапи кои имаа за цел производство на храна во контролирани вертикални фарми со помош на вештачка интелигенција и ЛЕД осветлување.

Не само што овие обиди ќе помогнат да се намали зависноста на Сингапур од увозот на храна, туку ќе значи и помалку емисии на јаглерод и загуба на храна заради пократок превоз.