Странските инвеститори му предложија на премиерот Заев мерки за решавање на недостигот од квалификувана работна сила

Компаниите членки на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на С.Македонија денеска имаа работна средба со премиерот Зоран Заев на која за разговараше за проблемот со недостиг на квалификувана работна сила и масовното иселување на работоспособното население од земјава. Странските компании кои работат во земјава сметаат дека проблемот со недостигот на квалификувана работна сила во земјава станува многу сериозен и ако не се решава на соодветен начин може да го доведе во прашање идниот развој на бизнисите и компаниите во земјава.

Претседателот на Советот на странски инвеститори, Штефан Петер истакна дека се` поизразениот проблем со недостигот на работна сила претставува главен предизвик на странските компании кои работат во земјава, којшто претставува пречка за реализација на проектираните бизнис планови. Иселувањето, особено на младото работоспособно население е дополнителен проблем, на чие решавање треба да се работи преку овозможување подобро платени работни места, но и преку системска поддршка и креирање мерки за создавање нови можности за вработување и подобрување на условите и квалитетот на животот во земјава.

Премиерот Заев посочи дека за да можеме да направиме каков и да било реформски чекор во обезбедувањето квалитетен кадар согласно потребите на компаниите, потребно е учество на сите општествени чинители и третирање на наведениве прашања и предлози како клучни приоритети.

“Заедничка задача на сите е да ги зголемиме продуктивноста и конкурентноста на домашното стопанство, ако сакаме да донесеме економски живот за сите граѓани и младите да останат во земјава, а компаниите, било да се домашни или странски, да бидат задоволни и мотивирани да инвестираат. А датумот за преговори сигурно нема ништо да промени, ако сето ова не си го решиме самите ние”, изјави Заев.

Како можни решенија за проблемот со иселувањето и недостигот на квалификувана работна сила од Советот на странски инвеститори предлагаат и низа мерки меѓу кои :

– развивање функционални модели за трансфер на вработени од јавниот во приватниот сектор кои истовремено ќе бидат атрактивни и за работодавачите и за работниците;

– модели за поттикнување на вработувањето лица со понизок степен на образование или без квалификации;

– мерки за спроведување масовни кампањи за подигнување на јавната свест за придобивките од работа во земјава, односно кампањи кои би имале за цел да ги мотивираат граѓаните својата иднина да ја проектираат во рамките на матичната држава;

– мерки кои овозможуваат и определени даночни олеснувања за младите лица кои остануваат да работат или основаат и водат успешни стартапи во земјава и можат да продаваат стоки и услуги на странските инвеститори, по примерот на Хрватска и Полска, или определени мерки за државна помош за работа во земјата на вратените иселеници, по примерот на Шпанија и Португалија, како стратешки програми за враќање на работоспособното население во државата;

– олеснување на административниот товар на микро-стартап компаниите што ги водат млади претприемачи, по пат на нивно издвојување од средните и големите компании во законодавството во смисла на нови и олеснети закони за таквите субјекти;

– проширување на можностите за професионален развој;

– преиспитување на потребата од постоење агенции кои посредуваат при вработување во странство, воведување повисоки критериуми за нивно основање и ефикасно спречување на случаите на измами на овој план;

– регионален пристап при доделување државна помош за креирање и одржување на нови работни места – значително повеќе средства за компаниите надвор од главниот град.

На работната средба исто така било отворено  и прашањето за увоз на работна сила од трети земји, по примерот на земјите од нашето соседство и регионот кои веќе го направија тој потег, за што премиерот Заев информираше дека Владата во наредниот период ќе излезе со конкретни мерки и решенија, со кои ќе се олесни ангажирањето на работници од странство.