Хрватска Подравка само од продажба на храна лани заработила 461 милион евра, двојно повеќе од шесте најголеми прехранбени компании во Македонија

Хрватската компанија Подравка информираше дека минатата година продала производи во вредност од 590 милиони евра, што е годишен раст од 4,2% за една година. Дури 90% од вкупните приходи од продажба биле од продажба на сопствени брендови на компанијата, а 70% од продажбите биле во земјите од регионот.
Само од продажба на прехранбени производи компанијата лани заработила 461 милиони евра, кој е најзначаен сегмент на Подравка.

Ако се направи споредба со приходите на било која македонска компанија од прехранбената индустрија, приходите од продажба на Подравка се повеќе од десеткратко поголеми. Дури и кога би се собрале приходите од продажба на најголемите македонски компании од прехранбената индустрија, на пример, приходите на Витаминка, Пекабеско, Свислион, битолска Млекара, Макпрогрес и Здравје Радово (најголемите прехранбени производи во Топ 200), приходите од продажба на Подравка само за минатата година се повеќе од двојно поголеми.

Ако се изземе Џонсон Мети, втората најголема компанија во земјата Окта остварува 450 милиони евра приходи годишно, што повторно е помалку од вкупните приходи од продажба на Подравка лани воизнос од 590 милиони евра.

Во сегментот Фармација, Подравка лани остварила приходи од продажба од 128 милиони евра.

Најголем раст на приходите од 14,5% лани Подравка имала на пазарите во Источна Европа, 6,8% во земјите од Западна Европа и прекуокеанските земји и 4% раст во земјите од Адриа регионот.

Минатата година Подравка работела со профит од околу 30 милиони раст, кој бележи годишен раст од 7,7%.

Фокусот на менаџменот на Подравка за годинава ќе биде фокусиран на три клучни точки: фокус на традиционалните пазари во кои Групацијата Подравка е веќе етаблиран производител, инвестирање во натамошен развој на сопствените брендови и иновации на производи и ефикасно управување со трошоците.