До 2031 година во Швајцарија може да се појави сосема ново и иновативно транспортно средство. Целосно ќе биде посветен на пренос на товар преку специјалните подземни линии.
Владата на Швајцарија го направи првиот чекор за спроведување на ова решение: создаде правна основа за новиот транспорт бидејќи ќе биде приватно финансиран.

Во понеделникот, на 1 август 2022 година, стапи на сила швајцарскиот федерален закон за подземен товарен транспорт. Овој важен документ, кој беше усвоен од Федералниот совет на Швајцарија на 22 јуни, е неопходен за изградба на подземен товарен транспортен систем наречен Cargo sous terrain (CST). Биле потребни повеќе од три години за да се решат сите законодавни прашања.

Ова е неопходно бидејќи системот за подземен товарен транспорт ќе биде вклучен во секторскиот транспортен план како независна област. На овој начин може да се координираат интересите за просторно планирање помеѓу операторот CST и кантоните и федералната влада. Проценката на влијанието врз животната средина се врши како дел од процесот на одобрување на планирањето“, истакна швајцарската Федерална канцеларија за транспорт.

Карактеристики на подземниот карго транспорт

Системот за подземен карго транспорт ќе ги комбинира карактеристиките на метро и транспортни системи. Ќе се заснова на возила без возачи кои сообраќаат во наменските подземни линии и автоматски доставуваат стоки во специјални контејнери.
„Возилата, кои се движат на тркала и имаат електричен погон со индукциски шини, работат во тунели со три колосеци со константна брзина од околу 30 километри на час. Стоката се транспортира на палети или во модифицирани контејнери“, информираа од Cargo sous terrain AG, компанија со седиште во Базел која го развива и промовира решението. Сите операции во CST системот ќе бидат контролирани со помош на дигитални технологии.

Иновативниот товарен транспортен систем ќе се состои од мрежа на подземни тунели и центри или станици каде стоката ќе се подигне до постоечките логистички центри или интермодални терминали на теренот. Неговата прва подземна рута ќе биде пуштена во употреба во 2031 година за да ги поврзе Цирих и Харкинген-Нидербип, швајцарска општина 70 километри западно од најголемиот град во земјата.
Потоа, до 2045 година, CST системот ќе вклучува неколку правци од Женева на запад до Сент Гален на исток. Подземната мрежа целосно ќе се напојува од обновливи извори на енергија; неговата вкупна должина ќе биде 500 километри. Како што проценува Cargo sous terrain AG, изградбата на иновативната мрежа ќе чини 3 милијарди швајцарски франци.

Извор: Intermodal news.eu