Германските компании очекуваат дека ќе бидат потребни во просек 11 месеци пред нивната деловна состојба да се врати во нормала, покажува најновото деловно истражување на германскиот Ifo институт, спроведено во јули.

Коронавирусот ќе има особено долготраен ефект врз секторот на услуги.
Во градежништвото, се очекува да враќањето во нормална деловна состојба на компаниите да трае 11,1 месеци; во трговијата 10,3 месеци, во производството 10,1 месеци.
„Патот до нормалноста е многу долг за многу компании“, се вели во истражувањето на Ifo. „Дури и откако ќе бидат укинати сите јавни ограничувања,на компаниите сепак ќе им треба време за да се справат со нивните последици“.

Уметничките и забавните активности се особено погодени од пандемијата на коронавирусот и нивното враќање во нормала се очекува дури после 17,5 месеци.
Филмската индустрија и кината во Германија очекуваат да се вратат во нормала после 16,7 месеци; хотелите за 16 месеци, а туристичките агенции за 14,6 месеци.
Спротивно на тоа, безбедносните служби очекуваат нормалното работење да продолжи по само 3,8 месеци.
Во индустријата, производителите на текстил се особено песимистички, очекувајќи враќање во нормала за 14,5 месеци.

Во машинскиот инженеринг, враќање во нормала се очекува да биде после 12 месеци; за производители на облека 11,1 месеци; за производители на пијалоци 8,1 месеци; и во хемиската индустрија 8 месеци.
Производителите на компјутери се најоптимистични со очекуван период за враќање во нормала од 6,8 месеци.
Во трговијата на големо очекувањата се 10,5 месеци, додека во малопродажбата 10 месеци.