Во текот на 2022 година на светско ниво биле увезени јаболка во вредност од 7,4 милијарди долари.

Вредноста на увозот на јаболка лани бележи пад за 11,2% во споредба со вредноста на увезените јаболки од 8,34 милијарди долари во 2021 година,.
Топ 5 земји најголеми увозници на јаболка мерено според вредноста во долари се Германија, Виетнам, Обединетото Кралство, Египет и Индонезија.
Овие пет земји увезле 26,8% од сите увезени јаболка продадени во текот на 2022 година.

Од континентална перспектива, земјите во Азија потрошиле најмногу на увезени јаболка во текот на 2022 година со набавки на јаболка во вредност од 3,2 милијарди долари или 43,2% од вкупниот глобален увоз.


На второ место се европските увозници со 32,2%, додека 9,1% од увезените јаболка ширум светот биле доставени до купувачите во Северна Америка.