Надоместоците за транзит низ Суецкиот канал ќе се зголемат за 15% за повеќето типови на бродови од 15 јануари 2024 година, со некои исклучоци за контејнерските бродови надвор од северноевропските пристаништа.

Општите такси за контејнерски бродови и носачи на автомобили, како и танкери за сурова, хемиски и производи и превозници на гас ќе забележат зголемување од 15% на трошоците за транзит на Суецкиот Канал, додека сувиот рефус и роро бродовите ќе се наплаќаат 5% повеќе од истиот датум, објавиУправата на Суецкиот канал (SCA).

Сепак, во дополнителен циркулар од властите се наведува дека контејнерските бродови што се упатуваат кон далечните источни дестинации од северозападна Европа ќе бидат ослободени од зголемувањето на трошоците за премин преку каналот.

„Контејнерските бродови кои директно доаѓаат од пристаништата во северозападна Европа (и пристаништето Тангер) почнувајќи од пристаништето Алгесирас и се упатуваат кон (Порт Кланг) и неговите источни пристаништа во југоисточна Азија и на Далечниот Исток се изземени од зголемувањето од 15%“, се вели во Управата на Суецкиот Канал.

Дополнително, властите пропишуваат дека бродот не треба да пристигнува во ниту едно средно пристаниште за време на неговото патување од Северна Европа кон Далечниот Исток за какви било комерцијални цели.

Oслободувањето за контејнерските бродови е дизајнирано да ги охрабри бродовите кои моментално го прават бекхаул патувањето преку африканскиот Рт на Добрата надеж да се вратат на пократката рута преку Суецкиот канал.

Во 2020 година, голем број оператори почнаа да пловат со своите бродови преку Ртот на Добра надеж кога падот на побарувачката поради Ковид-19 и цената на нафтата доведе до значително намалување на трошоците.

Извор: Containernews