Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека продолжува големото намалување на производството на метали во домашната индустрија. Само во декември 2022 година индустриското производство во секторот Производство на  бележи пад од 51,8% во споредба со декември 2021 година.

За целата 2022 година, пак, индустриското производство во македонската индустрија за производство на метали бележи пад од 25,4%.


Главната причина за намаленото производство на метали е големото поскапување на енергенсите минатата година, која го направи производството целосно неисплатливо во одредени капацитети. Трошоците за енергенси кај големите металопреработувачки капацитети се неколкукратно поголеми во споредба со истиот период лани, па многу од нив одлучија да го намалат или прекинат производството за да не создаваат огромни загуби.
Компаниите кои произведуваат и преработуваат метали се најголеми потрошувачи на електрична енергија, кои заради неколкуратното зголемување на трошоците за енергија побараа, но не добија поддршка од државата во обезбедување на поевтина струја.
Меѓу компаниите кои објавија дека се соочуваат со сериозни проблеми заради високите цени на струјата и дека го намалуваат или стопираат производството се Еуроникел Индустри, Макстил, Либерти,Дојран Стил, Таб-Мак, ФЗЦ 11 Октомври…

Станува збор за големи компании кои имаат значајно учество во создавањето на БДП, во извозот, вработеноста, но и полнењето на државниот буџет.